Arkiv

Planene om restaureringen av Ponta Negra bør foreligge om 10 dager.

Restaurering av strandpromenaden vil starte om 10 dager?

 

Rådhuset i Natal bør innen 10 dager offentliggjøre tidsplanen for å starte arbeidet med å restaurere strandpromenaden på Ponta Negra stranden i Natal. Dette sier statsadvokaten i en utsendt pressemelding.

Emanuel AmaralCalçadão  peker på det faktum at det har vært forbudt å vistes på store deler av denne strandpromenaden i over 4 måneder og nå står man i fare for å miste hele turistsesongen 2012/13 hvis ikke Rådhuset snart får ut fingeren?

Det er innkalt til en ny høring om denne saken 11.de desember hos;  District Attorney’s Office of Environmental Justice, på rua Floriano Peixoto, Center,  for å offentliggjøre planene med arbeidet på Ponta Negra-stranden.

Disse beslutningene ble tatt på et møte tirsdag morgen, den 27de november, mellom representanter for offentlige, statlige og føderale departementer og formidler Gilka og aktor Patricia Nesi Venzon og kommunal advokat Steve Bulhões de Souza, i tillegg til teamet som behandler ekspertisen langs strand kanten av Ponta Negra.

» I rettferdighetens navn, så har ekspertisen allerede oppfylt sin rolle og man venter nå på å få satt arbeidene ut i praksis når det gjelder denne lenge etterlengtede restaureringen av den kjære strandpromenaden. Gilka sa at hvis man snart ikke gjør noe, så kan man risikere at tidevannet kommer oss i forkjøpet og raserer enda mere av strandkanten.

På spørsmål fra representantene til representanter for rådhuset om det hadde vært gjort nye revurderinger av prosjektet som er planlagt for å gjenopprette strandpromenaden etter de eksisterende tekniske anbefalinger som ble vedtatt på høringen den 12 November, så var svaret et entydig  «nei».

Ifølge Professor fra UFRN, er formålet med «engordamento» (utvidelsen av sand-stripen av sand langs med sedimentære materialer tilkjørt fra andre områder) å beskytte den fysiske struktureren slik at alle arbeider som utføres blir kvalitetssikret for ettertiden.

Representasjon fra kommunen innrømmet imidlertid at det er stor uenighet med poengene uttalt av ekspertisen som omhandler risikoene med dette arbeidet og planene for dette.

Aktor stilte også spørsmål hvorfor byen ikke gjorde noe for å få fortgang i planene for å sikre befolkningen/turister en sikker tidsplan for gjennomføring av tiltak som er angitt i rapporten om nye tiltak for å sikre trafikk av folk på Ponta Negra-stranden og med en bedre sikkerhet og sanitære eksisterende strukturer på stedet?

Noen tilsynelatende kontrovers om reparasjonene på strandpromenaden, gjelder at det faktum som omhandler for eksempel engordamento langs stranden (utvidelsen av sand-stripa), som  ifølge representanter for kommunen, kan godt gjøres/implementeres etter at begynnelsen av arbeidene er satt i gang,  i motsetning til hva kompetanse-teamet sier.

GEO laboratorium koordinator for geologi forslaget fra UFRN (universitetet, professor Jim Eustace Amaro gjentok at den tekniske rapporten indikerte nødstilfeller av tiltak som må gjøres for å reparere strandpromenaden til en bredere versjon av denne, som er en av årsakene  for installasjon av et frontalt beskyttelsestiltak for struktur garantien gjennom  geoformaen på strandpromenaden  (vegg av støtte) og også når andre steder langs promenaden er konsolidert.

For som professor Venerating Amaro sier, så er det utilrådelig å reparere promenaden uten en endring av strukturen i geoforma, «et smertestillende middel som har som mål å innsette et rutinemessig vedlikehold og bør brukes på en foreløpig basis, i påvente av en fullførelse av engordamento for stranden».

På alle disse spørsmålene, sa aktor at han anser mulighetene som små, for ikke å si umulig å oppnå på samme tidsrom, som for å styrke promenaden som planlagt nå. Han ville heller forlenge tidsrommet for engordamento til en tidsramme på 6 måneder med en juridisk avtale om oppfølging innenfor dette nye tidsrommet.

Ifølge MP bør kommunen også og før man starter selve reparasjons arbeidene på promenaden ; » å forplikter seg til å installere et beskyttelsestiltak med geoforma, som påvist av kompetanse-teamet» enten før eller etter arbeidet har startet.