Arkiv

Myndighetene studerer muligheten til skattefritak for flyselskaper.

Regjeringen studier skatte-fritak for å tiltrekke seg flyreiser.

 

Staten/regjeringen er ventet å kunngjøre i de kommende dagene, et fritak fra beskatning av Jet-Fuel A-1 . Unntaket er et svar på forespørsel fra selskapene som er en del av turist-handelen innen Rio Grande do Norte som forventer en økning i flyten av turister med muligheten for å chartre flyreiser med ankomst til eksklusivt RN. Ennå er det ikke definert hvilken prosentrabatt som skal gis, men varigheten av leieavtalen skal være fra15 desember til 28 februar neste år.

Myndighetene ser med optimisme på mulighetene til å tiltrekke seg flere turister som ankommer RN med fly på denne måten, da den nåværende utviklingen innen turisme gir grunn til en sterk pessimisme i så måte.