Arkiv

Ny buss-aksjon ved Viaducto Baldo.

Sjåfører og hjelpemenn som er imot gjeldende styrets lover og regler innen syndikatet Sintro/RN, arrangerte igår nok en politisk demonstrasjon i nærheten av Viaducto Baldo i det sentrale Natal. Under en politisk demonstrasjon så stoppet de alle busser på stedet og lot bare private biler få passere.

Santos Sindicalistas junior tapte valget i Sintro/RN, men manifestasjoner på vegne av de tapende medlemmene og forlanger mere rettferdighet for disse medlemmene.

Demonstrantene forkaster  loven som forbyr sjåføren å også fungere som overtoller på busser i hovedstaden. Den nye kommunale loven trådte i kraft fra 5 oktober i år, men situasjonen med politiske streiker mot denne vedvarer.

President av RN (Sintro-RN), Nastagnan Batista, forklarte at demonstrasjonen ble holdt av medlemmer av opposisjonen i gjeldende retning av Sintro. «Foreningen er imot loven fordi dette motsetter seg befolkningens vilje. Aktors kontor går nå allerede gjennom en handling i domstolen vedrørende det regionale Arbeiderpartiet og unionen påpeker en større forglemmelse på den delen av Semob som har her en dobbeltrolle, «kommenterte de streikende igår.

De streikende betrakter nå de nye reglene som et brudd på grunnloven og vil ha hele saken opp på det politiske bordet for en ny gjennomgang. Flere politikere har solgt sjela si til syndikatet mener flertallet av medlemmene.

Mens demonstrasjonen fant sted, så var det overfylt bussholdeplasser. F.eks. Porter Joseph Piterrone, 37 år, skulle bare hente barnet sitt og følge ham hjem da han oppdaget trafikk-forstyrrelsen. «Jeg tror at slike aksjoner irriterer og forstyrrer mange mennesker?  Interessen ligger hos medlemsklassen, ikke befolkningen, sier han. Ekspeditøren Daniel Batista, 24, enig med vurderingen. «Dette er ikke et klokt først skritt for forståelse. Jeg tror at det er en dårlig løsning på et politisk problem og la det gå ut over en uskyldig 3.de mann sa han til media.