Arkiv

Trafikk politiet får enda flere og bedre alkohol (pust) testere.

Militærpolitiet og UP får enda flere og nøyaktigere alkoholtestere. (pust-analyse)

Sjefen for militærpolitiet i Rio Grande do Norte, oberst Francisco Aguilar kunngjør nå at man innen sommerseongens åpning i neste uke, fullfører oppgraderingen til flere og bedre puste-analysatorer (bafometros) i RN og særlig Natal området. Nyheten er i år den økte bruken av breathalyzers i biler på kontroller utført av staten og UP politiet. PM har bestillt 122 nye måleenheter og  noen av dem ble sendt til test på veiene allerede nå og er forventet å være i drift på gatene/veiene i løpet av 60 dager i kampen mot ulykker på gater/motorveier forårsaket av rattfyll.

Ricky Dantas, i Military Polícia vil ha alle sine militære kjøretøyer utstyrt for å ha en mer aktiv kontroll og involvering i det nye SECA programmet for bedre å kunne ta fyllekjørerene på våre veier.

«Vi forventer nå en strengere og aktiv håndtering av forbudet, og dermed redusere ulykker. Vi må avslutte planleggingen nå og frem mot vanlig politiarbeid på gata, i det metropolitiske området samt trafikken og logistikken leverer nytt utstyr allerede til neste uke, sier oberst Aguilar.

Myndighetene går nå for alvor inn for å strengere håndheve dette nye SECA programmet, hvis prøveperiode løper ut i januar 2013 og man satser nå på å etterleve den nye loven – bokstav for bokstav.

Trafikk og alkoholkonsum hører ikke sammen og om du tar sjansen på et slikt stunt, så får du også regne med å få en streng straff fremover  – om du blir tatt – sjansen for det øker vesentlig nå, legg merke til det.

Vennligst kjør forsiktig, defensivt og aktpågivent alle sammen – så kommer vi alle sammen trygt frem til bestemmelses-stedet vårt og ikke hjem til Norge i en sink-kiste?