Arkiv

Antallet skillsmisser i RN øker.

Antall skilsmisser vokser med 40 % i RN.

Rio Grande do Norte er staten med den fjerde laveste veksten i antall skilsmisser registrert i løpet av de siste fem årene. Mellom 2007 og 2011 vokste antallet separasjoner av par i RN med 40%, mens landsgjennomsnittet har registrert at indeksen er 76% i samme periode. Prosentandelen skillsmisser som er registrert i staten RN er mer enn dobbelt så høy, sammenlignet med hvor mange ekteskap som er inngått de siste fem årene. Ifølge en undersøkelse publisert i går av brasiliansk Institutt for geografi og statistikk (IBGE), registrert registreringsenhetene RNS en økning på 18% av sivile samboere.

Men i absolutte tall, er ekteskapet fortsatt det kjennetegnet for å slå seg sammen. Bare ble i fjor, utførte/registrerte kontoreene at 14,658 ekteskap ble inngått. Dette betyr at hvert 36 minutter, blir et nytt par forseglet ved ekteskapet, altså  40 bryllup per dag og denne indeksen plasserer staten over landsgjennomsnittet. Over hele landet, betraktet som en enhet, var økningen i antall ekteskap økt med 12% i perioden. Antall skilsmisser var noe mindre, 3,493 som representerer ni offisielle separasjoner per dag i 2011.

Tallene er en del av en sivil register statistikk-undersøkelse som samler inn informasjon fra sivile register kontorer av fysiske personer, familien ved domstolene, sivile domstoler eller fora og register kontor systemer av landets notarer. Siden 1972 publiserer IBGE indekser som gir en rekke opplysninger om viktige hendelser, ekteskap, separasjoner og skilsmisser forekommer i landet. IBGE er tallene «uunnværlig for overvåking av demografiske utviklingen av landet under intercensal anslag, samt for bedre offentlig politikk, overvåking gjennomføringen av statsborgerskap og endringer i dagens samfunn».

Amazonas er staten hvor den største veksten i antall skilsmisser er registrert. I 2007, ble det registrert bare 445 registrerte separasjoner. I fjor var man hoppet til 4,881.

Tallene viser at hele Brasil er inne i store forandringer for tiden. Dette katolske landet har vært ganske stabilt hva ekteskap angår i en lang periode nå. Nå, derimot så svinger pendelen over mot samme tendenser man ser i flere stater i Europa, hvor flere og flere blir samboere, istedet for å inngå ekteskap og kirke-vielser.