Arkiv

Dårlig nytt for de tørkerammede i RN for 2013.

2013: prognosen for regn er lavere enn normalt.

 

Perioden fra januar til mars i 2013 vil ha en nedbørsmengde på «normal og under normal». Dette var konklusjonen da flere medlemsstater, samlet sammen meteorologer siden sist mandag i Campina Grande, som prediket om første kvartal neste år. Møtet er en del av en serie med regelmessige møter mellom meteorologer, forskere og teknikere om værmeldingen for den halvtørre regionen i RN. Ifølge Emparn, Gilmar Bristot  som er «værmann», er dataene som brukes i studien utstedt ifra November, noe som innebærer store muligheter for endringene i dette panorama, for alt er spådommer basert for innehavende data.

Magnus Nascimento  som er annen-forsker hos Emparn, understreker at prognosen fremdeles inneholder mange svake punkter og kan måtte bli endret på kort varsel. Det er fordi dataene som brukes i studien er helt fra November, noe som innebærer en økt mulighet for feil, sier man i Emparn.

Den negativ prognosen er hentet fra data-analyser av atmosfæren og havet. Ifølge Bristot så varmes nå Nord-Atlanterhavet opp mer enn normalt». Denne variabelen peker derfor mot en gunstig regnfull periode. «Dette kan også innebære forandringer på andre nivåer. Hvis havet gjennomgår en nedkjøling i desember og januar, så må prognosen endres på nytt. Det er observert en nedkjølings trend allerede, men man må følge dataene for å se utviklingen  i de kommende månedene først, sier»Bristot.

På grunn av disse problemene så inneholder denne prognosen så langt «flere tvilsomme punkter». Man anslår at regnmengden i januar og februar vil ligge på mellom 70 mm og 100 mm. Regntiden i den regionen som er mest berørt av den fatale tørken, begynner  normalt hvert år i mai. Det er på dette tidspunktet at nedbøren er størst. I år med en «god vinter» for denne halvtørre regionen av Brasil, er det anslått at normalt faller det mellom 600-700 mm og for den høyeste delen av denne regionen, kan man nå 750 mm.

Studien ble gjort gjennom et partnerskap mellom EASA, teknikere fra sentrale værmelding og klimatiske studier/Institutt for space forskning (Inpe/Cptec), National Institute of meteorologi (Inmet) og medlemmer av flere staten meteorologiske sentre av Nord-Øst.

Mange bønder må for tiden reise mange mil for å kunne hente vann til buskapen sin og dette sliter på kreftene, utstyret og bank-kontoen i lengden.

Tlbakeblikk.

De tidlige årene av det tyvende århundre var tilfeldigvis også rammet av tørke i den nordøstlige halvtørre regionen. Mellom 1908 og 1919, har det brasilianske nordøst gått igjennom flere tørkeperioder. På grunn av dette problemet begynte den føderale regjeringen å tildele en del av sine ressurser til å kunne brukes mot denne tørken.

Den mest langvarig og omfattende nordøstlige tørke så langt, har vært perioden fra 1979: som varte i fem år og nådde helt opp til å berøre regioner som Amazon Maranhão området og mye av skogsområdene lang nordøst kysten. For første gang kom tørken langt utover sitt normale tørke-område.

Nesten alle i Nord-Øst ble berørt og det er anslått at i løpet av denne tørke, ble det drept opp mot millionen av nord-østområdets mest mest underernærte barn. Ifølge informasjon fra DNOS, så ble det mest konservative anslaget angitt oppgitt til 100 tusen døde. Andre estimater pekte opp til 700 tusen drepte av sult eller svakhet av det 3,5 millioner store innbygger-antallet. Derfor har den føderale regjeringen nå skapt et «nødsituasjonen program» som var beregnet for  utgivelsen av midler til å utbetale en lønn til bønder som fikk arbeid gjennom å arbeide i konstruksjonen av forskjellige nød-arbeider i regionen iverksatt av staten RN og også fødreale hjelpefonds.