Arkiv

Antall branner øker i skogsområdene.

Økte forekomster av branner i skogområder.

 

Brannvesenet Rio Grande do Norte har kunnet registrere en betydelig økning i antall forekomster av branner i skogsområder i de siste dagene. I går, har CBMEN mottatt minst 10 anrop om hjelp.  Ifølge informasjon fra løytnant Ananias Targino, leder for Environmental Protection-inndelingen av CBM (Miljøbeskyttelsen), oppstår brann utbrudd i områder rundt løkkene, gårder eller miljømessige bevarings områder, der mer enn 90% av tilfellene er forårsaket av menneskelig uforstand ved bruk av åpen ild.

Mange mennesker som ønsker å spare noen reals, forsøker ofte å brenne sitt eget søppel på usjenerte steder, med det til følge at vegetasjonen i området tar fyr.

 

Ved juletider er dette ofte konsentrert til nabolaget i San-Vale dalen og omgivelser. Videre ses ofte branner ved Prudente de Morais området. I går, var to branntilløp ansvarlige for nedbrenning av ca 1000 dekar av vegetasjon. Tørr vegetasjon på grunn av høye temperaturer og mangel på nedbør har gjort at vegetasjonen på stedet blir lett antent.

Brannvesenet anmoder om ikke å brenne søppel ute i naturen og å ikke kaste søppel der, da særlig ikke brennbart søppel. Alle bål skal være slukket 100% med vann føre disse forlates – noe som dessverre ikke alltid skjer.

Leder for Environmental Protection-inndelingen av CBMEN råder også sjåførene ikke å kaste sine  sigarettsneiper ut av vinduet av bilen, siden, på grunn av lav fuktighet i denne tørre perioden, vegetasjonen blir lett antennt på grunn av dette. Targino minner om  at all brenning ute i naturen, er forbudt ved lov, visse tider av året.

Bevar naturen og ikke forsøpple den til med all slags rusk og rask.