Arkiv

Reprasjonene på Viaduct Baldo, vil koste 1,3 millioner reals.

Arbeid på Baldo-viadukten krever R $ 1,3 millioner.

 

Kostnaden for å løse de strukturelle problemene ved skadene på Viaduct Baldo er R $ 1,3 millioner, men det er ikke satt noen tidsbegrensning for start av arbeidet.

Informasjonen ble gitt i går av byens Department of public works (Semopi). Departementet opplyste at det haster med  å starte budgivning og en kontraktsignering, etc.-må startes av den neste administrasjonen.

Alex Damper rapporten viser en bro som er strødd med problemer som er i stadig forverring og ifølge SEMOPI, bør man ansette en bedrift for å løse problemet innen to og tre måneder. Selve arbeidet har allerede blitt anslått til en varighet på seks måneder. «Det er ikke et arbeid av stor kompleksitet, men viadukten lider hovedsaklig under mangel på standard vedlikehold», forklarer sekretær.

Selv om korrosjonen (rusten) på armeringen i broen er ansett som sterk, har man foreløpig ingen planer om å stenge broen. Grunnen tl at korrosjen øker i styrke, er det faktum at mengden av biler som passerer broen hver dag, har øket kraftig de siste årene, mens vedlikeholdet er blitt trappet ned. Man sparer seg til fant, noe som er meget vanlig i Natal dessverre. Et fullstendig trafikk kaos vil oppstå om det kommer så langt at man må stende denne broen, sier trafikkmyndighetene i hovedstaden.

Viaduct Baldo og deler av to veier langs kanalen er i fare for å kollapse på grunn av slik slitasje. Informasjonen er i rapporten utarbeidet på anmodning fra ingeniør José Semopi Pereira, ansvarlig for teknisk vurdering. «Det er ikke noe som forårsaker panikk, men man har her et stort behov for en intervensjon. En nødløsning er å plassere ankere i disse strukturene, «sier sekretær Mahendra Patil. I tillegg må man også begrense trafikken på disse stedene for store kjøretøyer som busser og lastebiler.

Husk;
Strukturelle patologi har økt de siste årene i hele Natal-området og det er ikke bare viadukten i Baldo som sliter. Mye av det som nå truer flere konstruksjoner i Natal, er det faktum at politikere i byen formelig elsker å skyve store problemer foran seg mot et eventuellt kollaps, så vil bli flere ganger så dyrt å reparere enn et fornuftig standard vedlikehold.

Nå er det bare å vente å se på den videre utviklingen i disse sakene og imens drysser betongbiter av viadukten i Baldo og eksponerer enda mere av armeringsjern for vær og vind.

Vi gremmes.