Arkiv

RN faller tilbake.

RN er inaktiv og faller tilbake i forhold til investeringer og tiltak for å fremme handel i staten.

 

 

Rio Grande do Norte var den nordøstlige staten som vokste minst i form av formelle jobber, eksport og volumet av brutto nasjonalprodukt (BNP) i de siste årene. Indikatorene viser, blant annet at staten er mindre konkurransedyktig og er fallende bakover. Opphente tempoet registrert mellom 1995 og 2002, viser en stagnering i forhold til resten av Nord-Øst regionen og landet forøvrig. Det er  imidlertid mulig å sette iverk en rekke tiltak som skal kunne gjennomføres for at de herskende forhold skal endres, sier ekspertene.

I en evalueringen av Charles Wagner, koordinator for regionale studier av Institutt for anvendt økonomisk forskning (Ipea), så må staten opprette et konkurransedyktig forretningsmiljø, hvis man vil få til en økning av nivået på nytt. «Vi trenger å tilby ideelle forhold for bedrifter som ønsker å bosette seg i RN og som vil være konkurransedyktig i både nasjonale og internasjonale markeder,» sier han.

Konkurranseevnen blant bedrifter i mange sektorer, vil bli en utslagsgivende faktor, poengterer Amarildo Hersen, master i Regional utvikling og agribusiness Universidade Estadual Oeste staen Paraná (Unioeste) og professor ved State University i Midtvesten og Uttara Ferrera, Ph.d i Regional utvikling fra Université du Québec (UQAC) og førsteamanuensis i det post-graduate programmet i Regional utvikling og agribusiness Unioeste, gitt i en artikkel publisert i tidsskriftet økonomiske.

Alex Christmas RégisPorto: sier at plassering og andre terminal-relaterte problemer som påvirker den produktive sektoren, må endres  for å kunne vokse, flaske-halsen må være Natals havn: her må endringer til for at en vekst kan kunne oppnås på nytt.

 

Til tross for utfordringene, er alle enig om at det er mulig å forkorte avstanden som skiller NordØst statene. Men det må ny-tenking til og mer realisering av  økonomisk infrastruktur, høy gjennomsnittlig skolegang og intensivering i dannelsen av midtre og øvre nivå for fagfolk, en støtte generasjon og spredning av innovasjon og gjennomføringen av politikken som bringe selskaper (spesielt små og mellomstore) av de nasjonale og internasjonale markedene. Generelt sett, «vi må revurdere vår økonomiske matrise og vår utviklingsstrategi,» legger Aldemir Freire til, IBGE.

Nordøst vokste i det siste tiåret, enda mer enn landet. forøvrig.  Hva mange ikke vet er at til tross for å ha redusert kløften som skilte oss fra andre regioner, så står Nordøst fortsatt for mer enn halvparten av landets ekstremt fattige befolkning og analfabet-økende kløft innenfor eget territorium. Uten en effektiv regional utviklingspolitikk, advarer man om at økende ulikheter mellom regionene vil øke enda mer, sier Charles Wagner, koordinator for regionale studier av Institutt for anvendt økonomisk forskning (Ipea).