Arkiv

Vannmangelen i Nord-Øst tiltar stadig.

 

Nordøst har en økende risiko for vannmangel.

Nordøst regionen i Brasil, avsluttet året 2012 under sikkerhet-grensen for markedet av vannforsyning – en ordning som er opprettet av den føderale regjeringen etter rasjonering i 2001 for å advare om fyllings-graden av dammene i området. Ifølge rapporter fra operatøren av det nasjonale system (ONS), så lukket 2012 med en lagringskapasitet på bare 32,2%  for  regionen desember, mens man har satt faregrensen etablert  på 34%.

Paulo Afonso hos DivulgaçãoNível sier at situasjonen ligner meget på 2000, da regjeringen ble tvunget til å innføre ra

I Sørøst/Midtvesten er situasjonen ikke mye annerledes. Demninger endte året med et gjennomsnitt på 28,8% vann, dette er bare 0,8 prosentpoeng over kurven for risikoaversjon. Lagringsnivået er lik det som var i 2000 (28.52%), før den føderale regjeringen da ble forpliktet til å pålegge en rasjonering i 2001.

Til tross for den problematisk tilstanden, bør man ikke overvurdere situasjonen på starten av året,det er fordi ONS omberegnet kurver av risikoaversjon for 2013. I praksis, men vil situasjonen forblir ganske delikat i tiden fremover og en  Lindring blir bare å finne på papiret.

I motsetning til hva President Dilma Rousseff sa forrige uke sa om at det er latterlig å snakke om en rasjonerings- risiko, hvis detikke regner så har landet en forsynings-vanskelighet. Det er fordi ONS allerede benyttet av alle tilgjengelige ressurser for å spare vann i reservoarene. Siden slutten av oktober er alle eksisterende termiske kraftverk i landet (som drives med diesel drivstoff olje, kull eller gass) i drift. I dag de produserer de noe rundt 10.5 tusen MW, omtrent 22% av den nasjonale produksjonen. Dette representerer en regning  på over R $ 600 millioner per måned til de brasilianske forbrukerene.

ONS har også forbedret utveksling av energi mellom de forskjellige systemene, slik at regionene i Nord og Sør, kan hjelpe til med å utjevne hverandre for å spare mest mulig energi.

En ressurs som ONS bør ha klar fra midten av denne måneden er oppføring og drift avet nytt termoelektrisk kraftverk Uruguaiana. Anlegget er på 639 MW og installert i den sørlige delen av landet, dette ble foreløpig stoppet pga mangel på drivstoff. I en nødssituasjon, har departementet for gruvedrift og energidepartementet godkjent en hurtig reaktivering av anlegget og under dispensasjon vil det arbeide med flytende naturgass (LNG) importert av Petrobras som drivstoff.

«Uansett, så må vi alle be til Gud om regn,» sa Marcelo Parodi, markedsfører av energi styringen i landet. Ifølge ham er bildet ikke gunstig. Regnet er langt under normale prognoser og et høyt strømforbruk på grunn av høye temperaturer, gjør saken enda verre.  Ifølge energi forskning selskapet (EPE), ble det i November brukt hele 6,3% mer elektrisitet enn i samme periode i 2011. Det var den høyeste satsen som er registrert i dette året. «Forekomsten av høye temperaturer økt forbruk i handel og tjenester sektor og også nedkjøling av boliger,» forklarte EPE. Det er også verdt å merke seg at veksten av brutto nasjonalprodukt (BNP) var under forventningene – bare rundt 1%. Hvis landet hadde vokst mer, ville landet ha hatt enda flere problemer.

For klima trend  for første kvartal 2013 ser ikke bra ut. Ved utgangen av November var spådommer av National Institute of meteorologi (Inmet) for de neste tre månedene ikke veldig mye oppløftende. Ifølge rapporten fortsetter prognosen for februar som likevel indikerer en større sannsynlighet for å regn enn normalt (40%) for mye av nordøst området og den østre enden av Nord-området. I Sør er det høyere sannsynlighet for at man får over det normale medregn.

Så da er det bare å krysse alle fingrene og litt til, for at det kommer mye regn i tiden fremover. Det får ikke hjelpe at dette går ut over solingsplanene våre og strandbesøkene. Landet Brasil sliter – og da får alle hjelpe til så godt de bare kan?

Tvi-tvi-tvi!