Arkiv

Øvre region vest i RN får vann-rasjonering.

Øvre vest regionen i RN, vil få vann rasjonering dessverre.

Lavt volum av vann i reservoarene innen staten, tvinger departementet for miljø og vannressurser (SEMARH) å innkalle til et møte med vann og avløp Company of Rio Grande do Norte (CAERN) og Institute of water management (IGARN) for å diskutere virkningen at tiltak som nå bør vedtas i de kommende månedene med mål å minimere problemene forårsaket av mangel på vann. Blant tiltakene er rasjonering av vannforsyning i byene øvre vest regionen og installasjon av de nye brønnene som ble boret, men ennå ikke er kommet i drift.

Staten sekretær for vannressurser, Gilberto Mahim, har nå sterkt advart om viktigheten av et bevisst bruk av vann av forbrukerene, for å hindre at rasjonering av vannforsyning ikke må utvides til andre regioner av RN. «Dette er vårt viktigste redskap for tiden: bevisst bruk av vannet for å hindre ytterligere rasjoneringer,» sa han.

Den øvre region vest, er i henhold til sekretæren, funnet å være i den mest kritiske situasjonen i forhold til volumet i reservoarene. Noen av dem er mindre enn 20 prosent av full kapasitet. Bonito 2  magasinet, i kommunen São Miguel, som i desember var bare på 14.82% av sin kapasitet. Andre tanker/reservoarer  er i en enda verre situasjon, for eksempel Olho d ‘ água dos Borges med 8.86% av kapasitet og Lucretia skal etter sigende nå skilte med  11.29%. På vestsiden er reservoaret er bedrestilt, da Santa Cruz i Apodi, inneholder 59.37% av kapasiteten.

Ifølge Gilberto Jales, bør rasjonering vann begynne med en offentlig kunngjøring for Alexandria og St. Michael. Detaljer om denne rasjoneringen vil bli diskutert på møtet neste onsdag, men sekretæren sa at i de fleste tilfeller, så vil det dreie seg om avstenging av vannforsyning i bestemte dager i uken. «Det er ikke den ideelle situasjonen, men det er dessverre høyst nødvendig. Hvis det er noen volum økning i reservoarene å spore ved en slik rasjonering, vil vi måtte utvide rasjoneringen til mange flere andre byer også», sier han.

Koordinator for forvaltning av vannressursene hos SEMARAH, Joana Darc Freire de Medeiros, forklarte at de små og mellomstore reservoarene, med mindre lagringskapasitet, er de mest utsatte ved en mangel på nedbør, men store reservoarene er også nå inne i en kritisk situasjon. «Tidens Traíras, i São José do Seridó, meget viktig for staten, hadde stengt krana fordi det var med bare tilbake 19.7% av maksimal kapasitet. Nå som vann er bare for forsyning, kan vi ikke tillate at det brukes vann til vanning lengre – så sårt det enn høres ut. Vi vil måtte snakke med DNOCS for  å suspendere vanning i dette området, som nå er allerede nede på  20.64% av kapasiteten, sier han.

PROGNOSE

Selskapets meteorologi sektor for landbrukets forskningsavdeling  RNS (EMPARN) avslørte at månedesprognosene for perioden januar til mars for nedbøren i den halvtørre i nordøst-regionen i Brasil vil trolig være mellom normal og under normalen, ifølge meteorolog Derek Bistrot, han sier at prediksjon ikke er endelig avgjørende og rammen kan også bli mer gunstig. Total-Prognosen for vinteren 2013 vil bli fullført i løpet av denne måneden og så offentligjort da.

 

Koordinator for forvaltning av vannressursene av SEMARAH uttalte at det ikke er ennå mulig å si om det vil være mulig å gjenopprette volumet i tomme reservoarer i staten i løpet av vinteren. «Vi kan få en vinter med mye regn, men likevel dårlig for akkumulering av vann i reservoarene, slik som lett duskregn som fyller lite hver dag, men er fin for åkrene. Og det kan være at kraftig regnvær og flom og deretter problemer som følger med en slik situasjon. Vi har ingen mulighet til å predike med sikkerhet hva slags vinter vi vil få dessverre», sa Dancy.

 

Arbeider for å redusere effekten av tørken er alt for liten på forhånd og av store og mellomstore arbeider som ble lovet for å mildne effektene av tørken, har hatt liten fremgang. Kommunen Luiz Garcia har mer enn et år vært uten vann og venter fremdeles på ferdigstillelse av den delen av rørledningen som vil kunne levere vann til byen. Arbeidet vil være ferdig i desember etter planen. men man ligger etter her også og den nye prognosen er i slutten av januar.

Den som har lever da – får se?

Andre arbeider som er igang sliter med mangel på midler og ligger i mange av de verst rammede områden langt etter prosjektens planer om ferdigstillelse. Hadde man bare begynt dette arbeidet i tide når tørken banket på døren og ikke ventet til alt vannet i reservoarene var borte før man begynte å gjøre noe – ja da kunne mye elendighet vært unngått.

Men slik situasjonen er nå for øyeblikket, så er nok dette temmelig synonymt med omtrent hele Nord-Øst regionen; Der rir man ikke samme dag man saler hesten – nei amanhã  er nok den normale innstillingen og det kommer en dag etter den også; depois de amanhã. (overimorgen)

Men vi føler sterkt med bøndene som bare må sitte med hendene i fanget å se livsgrunnlaget går til helv……… og livet lagt i ruiner pga noe så triviellt som vann – etter vår målestokk i Norge?