Arkiv

Trist dødsfall innen sporsmiljøet.

«Det var en trist dødsulykke»

Legen Harold Duarte, som signerte dødsattesten og også spiller-attesten til spilleren Neto Maranhão, Rio Grande do Norte de Mossoro og vurderer dødsfallet til denne  idrettsutøver, som en dødsulykke. I den oppfatning av det profesjonelle, forteller at klinikken siden 1995, og har ekspertisen på urologi-siden, samme som Maranhão hadde gjort undersøkelser for, han ville kunne ha lidd en plutselige død, som ifølge legen, ca 2 til 3% av utøverne kunne ha gjort. Avisen Tribuna do Norte har sendt spørsmål til legen, og fikk svar via e-post:

Han signerte sertifikatet som gjorde at utøveren Neto Maranhão fikk slippe til til de iboende fysiske aktivitetene som ventes av en profesjonell spiller?

Signere kontrakter sammen med Presidenten i klubben av utøvere som er bekreftet som en bindende kontrakt. Vedlagt og videresendt med en  kardiolog analyse for en foreløpig vurderings fase. Hvis det er nødvendig, vil en mer detaljert undersøkelse (obduksjon) deretter bli planlagt. Klinisk hadde han gode mentale og de generelle tilstandene til å trene som alle  hadde gjort. Alle utøvere var planlagt å utføre slutt-testen i dag og i morgen.

Han snakket likevel om en tidligere historie besvimelse?

Han hadde ingen tidligere medisinsk historie med informasjon om dette fra ham inntil i går.

Ble kliniske undersøkelser  utført, kardiologi (EKG), eller andre metoder?

Dette ble allerede er besvart i spørsmål 1.

Du er lege i RN i byen Mossoró?

Jeg og de fleste andre leger her er ansatte i Club-Brasil, fordi de fleste kolleger ikke er interessert i å delta.

Hvordan du analysere situasjonen? Var dette uunngåelig? Uaktsomhet av klubben?

Hva skjedde var en trist DØDSULYKKE (vekt gitt av legen), og jeg tror at selv med noen bedre undersøkelse gjennomført, så vil en slik plutselig død kunne skje i  2-3% prosent hos idrettsutøvere. Det er noe alle utøvere er fullstendig klar over.

Hadde defibrillator (hjertestarter) under trening kunne reddet livet til spilleren?

Ikke alle slike tilfeller er løst med en defibrillatorer. Profesjonelle som opererer en defibrillator må dessverre har mye kunnskap om arytmi, noe som bare legen har, som ikke alle vet?

Er leger bra på å  utstede disse sertifikatene?

Fra et klinisk og mental synspunkt, ja. Alle leger har bra praksis og trening. Jeg er ikke en kardiolog, så vi har videresendt analysen (EKG) videre til ekspert-utalelser hver gang.

Hva er din erfaring som lege og sine spesialiteter?

Jeg er en lege siden 1995. Har de generell kirurgi opplæring og en spesialisering i urologi. Jeg deltar i nest høyeste nivå under haster og nødstilfeller ved sykehus i staten siden år 2000.

Skal du fortsatt utsede medisinske attester til denne klubben

Jeg holder samarbeid med klubben og fotballen og oftest når jeg  selv ber om det. Jeg har nesten daglig kontakt med de som trener i RN, til tross for mitt liv som også er full av andre ekstra forpliktelser innenfor fotballen. Jeg håper jeg har bidratt med videre avklaring på den skjebnesvangre dødsfallet som oppstod.

En offentlig høring er planlagt vedrørende de medisinske godkjenningene av fotball spillere i RN, da kritikere mener at ikke alt er så bra som det burde være i så måte og at man gjerne så at slike godkjenninger og sertifikater blir underlagt en strengere og hyppigere kontroll – men det vil man komme tilbake til etter høringen.