Arkiv

Det piper om nettene……….pip-pip!

Som de fleste har fått med seg så er Natal plaget av endel kriminalitet og da gjerne i det aller fattigste delene av byen; Zona Norte.

Nå gjør vel politiet det de kan for å hindre en slik forverring av dette og i de andre bydelene så er problemet ikke så påfallende som i nord.

Likevel så har befolkningen her i årevis arrangert en frivillig tjeneste av unge menn som kjører langsomt forbi på moped i gatene på natten og observerer – bare observerer – de har ingen våpen. Men de er utstyrt med en radio eller mobiltelefon slik at de kan melde fra til i første hand Rocham-overvåking som er en slags forlenget observasjons-arm for politiet og de kjører alltid to og to sammen pga sikkerheten. Om Rocham finner noe som de mener kan utvikle seg til kriminalitet f.eks. slagsmål, husbråk etc., så tilkaller de straks militærpolitiet og ber om assistanse. Rocham har spesialutdannelse innen kampsport og er utstyrt med køller og man diskuterer nå også om de skal få tilgang til andre våpen?

Men tilbake til pip-pip guttene på moped. Disse er utstyrt med en liten elektronisk pip-pip enhet som kan høres godt inne på soveværelsene til befolkningen. Dette pip-pipet betyr at alt er vel og at det ikke er observert noe mistenkelig utenfor på gatene hos dem. Det pipes bare i de områdene/gatene som bidrar med en liten skjerv til disse guttene til bensin etc. De stopper og undersøker alt som ser mistenkelig ut; en åpen port, en åpen bildør/vindu, stiger, mistenkelige ting (tyvegods) på fortauene etc.

Takket være disse små pip-pipene innimellom på natten, så kan vi bare snu oss over på siden og sove trygt videre, i forvissning om at alt er normalt og trygt på utsiden! (tidligere brukte man fotball-fløyter og det ble vel bråkete å bli våknet av et hjørnespark?)

Brassene vet å sørge for sin egen sikkerhet og det ligger mye erfarng bak denne tjenesten og takk for det.

Vi kan bare bukke og takke.