Arkiv

Dårlig helse nytt for RN

MS suspenderer en overføring på $ 45 millioner til RN

 

Helsedepartementet har suspendert av resolusjon 48/2013, for enoverføring på nesten R $ 45 millioner til staten ved regjeringen. Ressurser er knyttet til å kunne aktivere nye ICU senger, slik at man kan forlengre opphold ved klinisk pleie, aktivere UPA, aktivere desentraliserte enheter av Samu og etterkalkulere en stabilisering.

MSS beslutning, publisert på denne dag 17 denne måneden, ble tatt etter teknikere besøkte Rio Grande do Norte og bekreftet at handlingsplan for nettverket av oppmerksomhet til akutten ikke var fulgt som planlagt. Av disse R $ 45 millioner, så var mer enn $ 30 millioner ment til Natal. I dette tilfellet, gikk mer enn 20 millioner reals tapt på grunn av inkompetanse i Natal.

Mestring Plan koordinator for emergency og lettelse, Luiz Roberto Fonseca, forklarte at ressursene nå vil bli allokert til finansiering, det vil si betaling av kostnadene ved drift av noen enheter som ikke er ennå i drift.

Luiz Roberto nevnte eksemplet med Upa Parnamirim som hadde blitt mottager av månedlige Ministry resources for vedlikehold, men at det er ennå ikke satt i drift. «Departementet har suspendert denne pass-through funksjonen, men slik at UPA er aktivert og vil kunne kommuniserer departementet, de vil gjøre en revisjon, og vil gjøre månedlige overføringer,» sa han.

Luiz Roberto forklarte som så snart man er klar for levering for enhver og en av tjenestene, vil dette bli varslet til MS, til nye revisjon og er autorisert for tildeling av en finansiering. Samu-ressurser kan brukes til å strukturere Seridó baser; UPA, for kjøp av utstyr; UTI Santa Catarina, fire senger for kjøp av utstyr; som ny revisjon finner som nødvendige arbeider, vil de  tilbakebetale disse kostnadene.