Arkiv

Tunnell er stengt pga vei-arbeider.

Tunnell er stengt for arbeider.

 

Tunnelen ved Neopolis ble stengt  i dag, 19. Ifølge National avdeling av infrastruktur for transport (DNIT), blirdet  fire helgermed  reparasjoner i deler av taket som er i en dårlig forfatning og derfor står i fare for å kollapse. I disse dager blir reparasjonene utført mellom 06:00 og 18:00.

All transit stoppes derfor gjennom  tunnelen. På BR 101, vil all trafikk gå som normalt, uten avbrudd. Siden sist mandag, har ansvarlige for arbeidet, utført jobben med  å skrubbe å rengjøre  endene av området. Fullføringen er at prognosen tilsier en ferdigstillelse 9 februar. Tunnelen av Neopolis gir tilgang til avenida Ayrton Senna og gir retur til Nova Parnamirim.  For de som bruker tunnelen, et alternativet å bruke tilgangen til  Ayrton Senna via Ponta Negra viadukten.

Intervensjon og arbeidet i strukturen vil bli gjort av selskapet CSN LTDA. Arbeidet er budsjettert til  R$ 98 tusen. Strukturelle gjenoppretting består i fjerning av skadet bærebjelke og å plassere dit en ny, i tillegg til å forbedre andre områder som er skadet/ødelagt, skilting, rengjøring, resurfacing av asfalt og maling. Med hensyn til den lokale belysningen, sier Superintendent for DNIT, Krishan Gaur, sa at denne handlingen ikke er inne i anbudet, så at det er inget budsjett om dette, men at de vil kontakte Natal City Hall for en ny definisjon og en eventuell tilleggsbevilgning?