Arkiv

Den nye broen skal beskyttes mot maritim påkjørsel.

En dommer har bestemmt at det skal gjennomføres reparasjoner og forbedringer på den nye Newton Navarro-broen

 

Regjeringenfor staten Rio Grande do Norte og kommunen Natal er forpliktet til å fremme en rekke forbedringer i strukturen til Newton Navarro broen. Avgjørelsen ble tatt av dommeren Patel Samar i det femte offentlige rettsinstans i Natal, etter å ha analysert behovet for en slik forsterkning for en installasjonen av systemet «fendere» som er beskyttende utstyr for pilarene i brostrukturen.

En uteblivelse av slikt utsyr, kan resultere i en anmeldelse for forsømmelse av en livsviktig detalj ved broen  i hovedstaden.

Imidlertid har dommeren fastsatt strakstiltak for samarbeid mellom av staten og av kommunen. Blant dem en forording  som bestemmer at staten gir, innen 30 dager en personlige service til guvernøren i staten RN, restaurering av avisende kollisjonspaneler utstyrt med nautiske dagtid og nighttime signaler. Disse paneler indikerer den «beste måten» i å avlede skip på kollisjonskurs. skip.

Det ble også bestemt at staten må innstallere et hvitt rytmisk hvitt lys på installasjonen i forstand av at seilingsleden inn til Natal følges korrekt.  Riset bak speilet er i størrelseorden på R $ 500.000, for ikke  å opprettholdt en slik rettslig forordring , som da må bli tilbakebetalt til staten på pga mangel på bevis for gjennomføring av tiltaket.

 

Dommeren har også avgjort at staten og byen Natal, tilsammen får 60 dager på seg til å vedlikeholde de skruene som har som funksjonen til tetting skjøtene oppe på fundamentene på toppen av broen, under trussel av en bot her også på hele R  $ 500.000 vedmanglende reaksjon på forordringen fra dommeren.

 

Kommunen må  også innen seks måneder, ferdigstille installasjon av en beskyttende skjermen under den sentrale utstrekningen av broen, under trussel av en bot på R $ 1 million.Målet er å beskytte integriteten til folk og fartøy og å unngå/hindre nedkasting av objekter som kan skade mennesker som befinner seg på båter.

 

Airton Patel fastslår også at kommunen Natal, har 60 dager på seg til å , korrigere/reparere av asfalten over broen (tapas hull), vedlikehold av belysningssystemet og gangavstanden for personalet, under trussel av en økonomisk bot i størrelseorden R $ 500.000,  hvis de ikke følger dommer forordringen fra retten.

Det koster å ha en slik stor bro innenfor kommunegrensen, men dette har Rådhuset i Natal ikke tatt til seg frem til nå og glatt oversett alt som heter rutine-vedlikehold, for ikke å snakke om en helt ferdigstillelse av broen – nemlig disse anti-kollisjons fenderene som var en del av brokonstruksjonen i utgangspunktet, men som kommunen valgte å overse.

Men nå har retten alt…………………………