Arkiv

Storfe-bestanden er redusert med 25% i RN pga tørken.

IDIARN estimerer en 25% reduksjon av kveg-flokken i RN.

Estimatet gjort av Institutt for forsvar og landbruk sin inspeksjon av RN (IIARN), viser en 25% reduksjon i antall storfe i RN pga den alvorlige tørken.som begynte i fjor og har fortsatt fram til i dag. Dataene som samles inn gjennom registrering av vaksinasjon av dyr, er ikke definitive. «Vi vil sikrere tabelldata mot slutten av måneden, men vi jobber med at en 25% reduksjon er et seriøst anslag», sier Mike Gameleira, direktør for byrået. Nettsteder med tilknytning husdyrhold vurderer likevel at  estimatet er vel «optimistisk».

Magnus NascimentoBoa  har mistet en stor del av dyrene sine ved at de døde av sult og tørst i det tørre land i innlandet, hvor det ikke regner det er en anoBoa del av dyr som er døde av sult og tørst i det tørre landskapet i innlandet, hvor det ikke er kommet regn på over ett  år siden.

Prosentandelen på 25% betyr et tap av minst 225.000 hoder av storfe har sultet/tørstet ihjel. Natal flokken ble anslått til ca. 900.000  hoder i fjor av IBGE. Det betyr at 225 tusen storfe har dødd av sult og tørst under denne tørken. Som avisen Tribuna do Norte publiserte i to artikkelserie om tørken, ender mange oppdretter opp med å måtte selge en del av flokken.

Tallene av statens og regjeringens estimat anses som vel «optimistisk» av FAERN. Beregningene av presidenten i denneFederation, som har vært innen  staten og sett/notert den økende effekten av tørken, peker mot et realistisk  tap på mer enn 30%. Og dette nummeret er ikke endelig. «Ingen tall vil være riktige enda, nettopp fordi at tørken ikke er over,» legger han til. Man ber til sin Skaper og  håper at tørken er over før mars, da når regntiden starter i denne halvtørre rgionen. I slike tilfeller som i år med særdeles lang tørke, kan effektene være enda mer ødeleggende enn ellers. «Prognosene fremover er heller ikke særlig oppmuntrende,» sier Vargas.

Presidenten har også kritisert handlingene til FAERN ved staten og regjeringen. José Vieira  mener at regjeringen vært svært tilbakeholdende med å finne måter å redusere effekten av tørken på. «Det er innstallert noen  få nye brønner  og noen nye avsaltingsanlegg. Det er likevel en særdeles stor treghet i sekretariatet «, påpeker han.» De mest effektive tiltakene for ham, er notert i statene  Paraiba og Pernambuco, som ligger langt foran RN», sier han.

Som avisen Tribuna do Norte opplyste i går, er hovedprogrammet til staten regjeringen for en god sameksistens av bønder med langsiktige tørke plager, ifølge data fra staten Department of Agriculture, på ca. 1,25% på området som for øyeblikket brukes for planting i staten. Viseforsvarsminister i sekretariatet, Simplicius Holland, sa at hver dam vil støtte mellom 0,5 og 1,5 hektar og det vil bli installert 3-4 tusen underjordiske demninger, det totale områdetsom vil få støtte, vil være på 5.1 tusen hektar, noe som betyr at 1,25% av de omtrent 405 tusen hektar med plantet området i staten. Videre har så har det så langt vært aktivert 70 nye  brønner rundt i det tørkerammede området som annonsert av regjeringen i fjor.

Installasjon av underjordiske dammer er likevel ikke den eneste handlingen fra State Department av landbruk for å bekjempe tørken. I dag er innsatsen delt inn i en to linjers handling: prosjekter for en umiddelbar kamp og prosjekter for mere langsiktig sameksistens for å kunne leve med tørken. Innen sameksistens langtidsprosjekter er hoved-satsingen fokusert på byggingen av dammer. Disse prosjektene legger opp til et umiddelbart tørke-bekjempelse initiatiativ. Man har sålangt  distribuert over fire tusen tonn med fôr for små produsenter. Og over R 3,8 millioner vil bli fordelt i økonomisk hjelp til de rammede.

Det er ikke bare bare å være bonde i RN idag – dessverre?