Arkiv

Sure hummerfiskere i RN.

Idag er det over 10.000 fiskere som driver med hummerfiske i RN.

Alle disse fiskerene som driver fisket mer eller mindre lovlig, utgjør nå en gedigen fare for å fjerne denne skapningen i havet utenfor kysten av RN.

Likevel så raser nå fiskerene over måten som fisket blir regulert på, med store bøter for dem som blir tatt med ulovlige hummer (languster) fangster. De forlanger helt nye regler og mindre bøter fra fiskerdepartementet slik at de kan fortsette å tømme havet for denne delikatessen.

Miljøvernaktivistene viser nå til at bestanden nå er så liten at det kan være tvilsomt om bestanden i det hele tatt har krefter til å ta seg opp igjen og står i fare for å bli totalt utryddet langs Brasil-kysten under ett. Presset mot arten er så stort at det allerede kan være for sent, selv med en totalfredning.

Det er synd at små fiskerfamilier ser seg blind på at de fremdeles kan finne noen hummer her og der og ikke forstår at denne arten nå står på utryddelsens rand – de har jo også munner å mette – men null hummer til slutt metter ingen.

I gamle dager så var det vanlig med 10-12 hummer i hver teine langs denne kysten. Nå ligger fangsten nede mot 0,25 hummer pr. teine – om man får noen i det hele tatt og det er alt for sent å rope «ulv, ulv, ulv, ulv» lenger?