Arkiv

Militæret vil hjelpe til med å renovere og pusse opp skoler.

Militæret vil hjelpe til med å reparere skoler.

Den kommunale utdannings sekretariatet (EMS) vil få støtte fra de væpnede styrkene til å reparere og å pusse opp de 141 skolene som utgjør utdannins nettverket i Natal. Detaljer om samarbeidet er fortsatt ikke kjent i detalj, men det er mulig at de første hjelpetiltakene vil starte allerede i neste uke, i 30 skoler. Forventningen er at de strukturelle kravene som sikrer sikkerheten til skolesamfunnene er avhjulpet før starten av det nye  skoleåret, planlagt for start  februar 27de. Marinen og hæren har bekreftet sin deltakelse i denne felles innsatsen. EMS venter også en deltakelse fra  brannvesenet som har vært inne på samme tanken.

De viktigste behovene ligger på områdene elektriske anlegg og hydraulikk, samt rengjøring i vann tanker, interne og eksterne områder og å kunne male vegger. «Sikkerhetsspørsmål er fokusert på helse og infrastruktur. Vårt ønske er at vi er ferdige med arbeidet før de nye klassene kommer for å få undervisning, sier sjefen for skolevesenet i hovedstaden og at detalj forhandlingene med hæren og marinen alt er i gang. Sekretariatet sendt i går et memorandum om forholdene ved 30 skoler som ikke har ressurser til å utføre vedlikehold, liste opp krav/ønsker og plassering. «Vi ikke ville ha tid eller råd til å hjelpe alle skoler hvis vi skulle måtte gjøre det alene,» begrunner han.

Alle 141 kommunale skoler for utdanning må gjennomgå en nødvendig renovering og opp pussing. På  en av de eldste og største kommunale skolene, med mer enn 2.000 studenter i tre skift, ble det gjort innbrudd og mye av skolematerialet   ble stjålet  fra området. For å være en så gammel bygning, trenger du omtrent alt , sier en av lærerene ved skolen, så derfor er tyverier ekstra belastende, beskriver Justina.

Arbeidet ved disse skolene prioriteres høyt og alle former for hjelp og innsats mottas med stor takk og alle monner drar og bidrar til en bedre skolegang for elevene.