Arkiv

Et brev fra en turist.

Søppel RN, sett fra perspektivet til en Parana turist.

 

Her er et brev som nylig ble sendt til myndighetene i RN.

 

«Jeg var nylig på  et 11 dagers beøk for å  nyte det fine været og varmen og solen i denne hovedstaden deres og selvfølgelig, å dra nytte av de forskjellige alternativene av strendene langs med kysten. Dette var mitt andre opphold i Natal. Det første var tidligere  i år 1999.

I denne forbindelse kunne jeg sammenligne mitt besøk i 2013 og besøket langs alle strender både Nord og Sør og observere at jeg ikke har sett mere søppel  enn i 2013, enn hva jeg observerte i 1999, til tross for at dengang manglet man mye infrastruktur, ikke har jeg sett så mye skitt som det er nå i dette året av 2013.

Skitt som man helst kunne vært foruten, om man ærlig ville forvalte denne kystlinjen langs RN og å gå føre med et godt eksempel for befolkningen gjennom en kampanje for å gjøre folk oppmerksomme på viktigheten av å bevare denne kystlinjen.

Jeg sier dette fordi på strendene er det flere typer kjøpmenn (boder, restauranter, hawkers, etc.). Jeg tror at alle slike burde ha en lisens for  å kunne arbeide der?

Disse selgere har ikke engang den minste betenkeligheter av å dumpe alt avfall (søppel) som de produserer, fordi på disse stedene, matboder og restauranter, så finnes det ikke er engang beholdere (søppelkasser) for avfall som er produsert der, som derfor blir nesten alle kastet på stranden.

Jeg så som et eksempel i omgivelser i Genipabu, blant annet i den sørlige regionen av området, en sann åpen søppelplass som stinket, fordi der fant du all slags husholdningssøppel fra gata, i husene, land og vegetasjon som en drøss plastposer flasker etc.

Som et forslag vil jeg si at kommunen, sammen med staten regjeringen, bør kreve disse handelsfolk  langs med strendene, førstehånds må inneha en sanitære lisens til dem som behandler mat for salg, fordi de er sjeldne unntak av selgere som har en minimal hygiene med mat håndtering.

Staten og kommunene skal gjøre sin del, rydde/tømme søppelet og feie opp med maskiner på denne måten, stranden bør  alltid være presentabel for befolkningen som vanker der, både turister og innbyggere av kommune/staten.

Til slutt, sier det seg selv at fakta som ovenfor sitert, betyr mye for tanken til å returnere til alt dette søppelet som flyter rundt, som en turist nok engang til denne vakre staten, med deres fortsatt vakre strender, fordi jeg for min del vil tenke meg godt om for at jeg på nytt vil komme i retur på ferie under denne tilstanden, på grunn av denne faktoren ovenfor nevnt og som jeg finner meget ubehagelig.

En positiv faktor for denne hovedstaden er likevel det faktum at Hotellkjedene som tilbyr gode nok alternativer og har en god fysisk struktur for å bemøte sine besøkende/gjester, i tillegg til fin hygiene på sine restauranter.

Disse observasjonene som jeg ønsker, hvis mulig, ville kunne nå noen med myndighet innenfor staten som opptrer på denne måten, så ville jeg være meget takknemlig og jeg forsøker alltid å yte min del for å holde en fin ryddighet rundt meg!

mvh

Elor Tori