Arkiv

Ponta Negra reparasjonen blir dyrere enn først antatt?

Reparasjonen av Ponta Negra blir mye dyrere enn først antatt.

Nesten et år etter sammenbruddet av den første strekningen av strandpromenaden på Ponta Negra, utført med rå makt av havets/tidevannets krefter, er det er fortsatt ingen enighet om prosjektene som må til for å gjenvinne området til sin tidligere «glans». I går, etter on-the-spot inspeksjon til de skadede delene av strandpromenaden, sier Dio William Rampinelli, leder for det nasjonale sivilforsvarsleirs sekretariatet, som er i Natal som representerer for Departementet for nasjonal integrasjon, rådhuset i Natal trenger ikke å utsette denne «gjør stranden bredere» jobben, selv om den legger opp til arbeidet.

Junior Santos fra COM, sier i en uttalelse vedrørende en inkludering av en ytterligere forsterkning av stranden i den første fasen av prosjektet, som foreslått, ville koste Rampinelli Dio en økning av prisen fra de gjeldende R $ 4 millioner til nærmere R $ 7,7  millioner, inkludering hele den første fasen av prosjektet.

Ifølge City Institutt for public works og infrastruktur (SEMOPI), ved Rogério Mariz og planlegging stedfortreder Tomaz Pereira de Araújo Neto, med en ytterligere forsterkning av stranden ifølge anbefaling av Rampinelli, som er basert på rapporten og vurdering gjort etter anmodning fra statens offentlige departementet, så vil nå prisen på prosjektet  gå fra gjeldende $ 4 millioner (utvinning av beredskaps skjemaet ved strandpromenaden og montere en beskyttelse) til å nå hele R $ 7,7 millioner reals.

Cássio Rampinelli indikasjon som en representant for departementet for integrering er at SEMOPI og de andre etatene involvert i restaureringen av strandpromenaden, nå må måtte presentere to distinkte arbeidsplaner. Først en som ville bringe planene for selve restaureringen og som ville innebære nye tekniske rapporter til beredskap og en revitalisering av strandpromenaden og strandens forsvar mot tidevannet, som skal utføres sammen.

Den andre planen foreslått av Rampinelli omfatter helt nye arbeider/planer til gjenoppbygging av strandpromenaden på Ponta Negra. Dette nye arbeidet med planen bør involvere finansiering og resultatet av studien til forståelsen av kyst systemer og frembringe den endelige løsningen med spesifikasjoner som blir anslått av eksperter.

I dag, er representanter fra kommunale organer samlet på et oppvask-møte kl. 14:30, for å diskutere disse arbeidene med medlemmer av offentlige og føderale departementer. På møtet bør ifølge aktor, Fabio Venzon, så bør settes fristen spikres  for begynnelsen av arbeidet med å gjøre stranden bredere. Han sa også at departementet ønsker en integrasjon og begrunnelser for  endringer i forhold til rapporter og arbeidsplaner for de definitive studiene og at derfor også disse punktene vil bli diskutert på møtet.

Venzon sa at påtalemyndigheten ikke vil motsette seg beslutninger av bystyret, fordi situasjonens behov som hastersak for å sette planene ut i livet. Hvis man vil forlenge perioden og ytterligere diskutere bruken av kommunens beredskapog  ressurser, så kommer en enda ny forlengelse av prosjektet til å ende med en total katastrofe og nederlag, sa han.

Nasjonale integrasjoner fra departementets analytiker som ble utpekte på møtet i går, 29, om at enhver endring i planene for arbeid som skal utføres  av kommunale organer må være godt begrunnet og presenterte formelt i prosessen, som det som er en standard for å sammenligne det fungerende som var lovet med hva som var oppnådd. Derfor foreslo han at hvis byen vurderer en utdyping av planene, så må dette gjøres begrunnet og formelt til departementet.

Rapporten forutså ca 36 tusen kubikkmeter (m3) med sand må til for å lage et deponi i kritiske punktene av stranden. Ifølge arrangøren av miljøet Gilka da Mata, så har volumet av sand som kreves en tendens til å øke med tiden. SEMOPI og SEMURB kan nå skaffe mellom 60 og 90 m³ av de m³ volum som kreves. Innehaveren av Semurb Marcelo Toscano advarte at i byen Natal, er det et reservoar av materiale (sand) som er mere enn nok til å brukes i utbedringenav stranden.

Vi sitter likevel igjen med en ekkel følelse at det har dukket opp ytterligere flere kokker i dette sølet og er derfor redde for at alt ender opp med ytterligere forsinkelser av hele greia?

Som natalenserene sier; Vi skal tro på det – når vi kan ta på det.