Arkiv

Man starter arbeidet med dreneringen i Natal innen 30 dager.

Arbeidet starter innen 30 dager for å knytte sammen flere dreneringsområder i Natal.

Ett år etter de ble suspendert, starter endelig arbeidene på dreneringssystemet rundt nye Arena das Dunas, for  knytte sammen Sør og Vest siden av Natal, i henhold til den kommunale dreneringsplanen for byen.

Offentlige arbeider og infrastrukturutbygging av dreneringssystemet må nå startes innen 30 dager. Dette begrepet er satt i et forhold til tiden som kreves for å oppnå utgivelsen av midler Caixa Econômicas føderale ressurser og for å fremskynde service-arbeidet. Prosjektet ble stoppet av mangel på miljømessige lisensieringer.

Etter et år pause på grunn av en rettskjennelse innhentet av statsadvokaten, vil det nye avløpet begynne med en fullstendig rengjøring og overhaling, sier det administrative senter for nedbørsfeltet og dammer og tjern i området av São Conrado, blant annet pumpeutstyret. Ideen er å øke kapasiteten av disse vann dammer i nedbørsfeltet og bringe vannet gjennom tunneler og opp  mot vestsiden for så å endelig kvitte seg med vannet i elven Potengi. Bygging av tunneler er fremdeles avhengig av en EIA/RIMA, en godkjenning om miljøets konsekvensutredning. Under en avtale om å bli godkjent senere av justismyndighetene, har nå EPC avtalt å starte arbeidet med nedbørsfeltets dammer og at man venter på en godkjenning av den siste studien om miljøet.

En av hovedproblemene påpekt av påtalemyndigheten er nettopp muligheten for forurensning av elven Potengi. Slutten av veien for drenering rør er selve sengen av elven. Som vi alle vet, er det mange tilfeller av ulovlig tilkoblinger til nedbørsfeltets dammer og rør, søppel og kloakk som blir feil transport ut til dreneringssystemet i byen. Mye blir dumpet ulovlig via kanaler og takrenner, regnvann blir ofte ledsaget av rusk/forurensende stoffer, avfall og innenlands kloakk». I evalueringen av det offentlige departementet, som har ingen miljøpåvirkning med i sin rapport, er det også umulig for dem å avgjøre om det er trygt, i disse nye miljømessig vilkårene, som arbeidet innebærer.

Denne usikkerheten, ifølge stedfortredende sekretær for offentlige arbeider, må snart ta en slutt. Den miljømessige konsekvensutredningen ble fullført og gjort tilgjengelig for spørsmål fra fellesskapet siden januar 15. Etter 45 dager før offentliggjøring og ifølge tidsfrister satt av miljøbestemt lovgivning, er det mulig å sjekke datoen for offentlig høring, et uunnværlig instrument for å få med EIA/RIMA.

Prosjektet forutser, i det første trinnet, koble laguner nær Arena das Dunas, for staten, og São Conrado, i Dix-sept Rosado, en tunnel som ville ta vannet over til elven Potengi. Denne delen av arbeidet må være klar til 2014-VM. Strømningshastighet på vannet er 23 kubikkmeter per sekund. Den andre fasen, som forutsattat at ingen nye  ressurser kommer til, også integrerers i denne Alligator dam-systemet. Alle disse har i nedbørsfeltet av dammer en stadig flom historie.

De nye plannene vil avskaffe mange flomproblemer i Syd og Vest Natal, som har vært til en pest og plage for befolkningen i disse områdene.