Arkiv

Vannsituasjonen i RN bedrer seg i 2015.

 

Vannet i elva São Francisco når RN i 2015.

Vannet i transponering av elven São Francisco vil nå staten Rio Grande do Norte mot slutten av 2015. Inkludert i avsnitt 4 integrasjonsprosjekt av São Francisco River basin i nordøst i region Nord, så vil RN være en av de siste statene til å motta fordelene med dette formidable vann-prosjektet som er blinket ut som det mest kostbare og av største betydning innenfor vekst og akselerasjons programmet (PAC). Det executive prosjektet av kanalen som vil føre vann frem til bassenget av rio Piranhas-Açu er for tiden i ferd å være fullført på papiret og anbudet på arbeidet som er anslått til å kosteR $ 1.000 millioner reals, vil bli utlagt kommende  mai måned.

Informasjonen ble bekreftet av departementet for nasjonal integrasjon (MI), Fernando Bezerra Coelho, under et besøk til byggeplasser av Nord-aksen for prosjektet. Ifølge Balogun, så vil arbeidene på strekningen som vil bringe vann frem til de aktuelle kommuner i RN, startes senere i år. «Vi vil starte byggingen av kanalen som vil bære vann fra São José de Piranhas/PB Rio Grande do Norte i andre halvdelen  av 2013. Offentlig innkallingen vil bli utgitt mellom april og mai, » og er allerede blinket ut.

Den nøyaktige dagen for lanseringen av anbudet vil bli annonsert senere i neste måned under en seremoni som vil telle med tilstedeværelse av President Dilma Rousseff. «Det vil være et møte i det vel overveide imperielle råd av Sudene [superintendent av nordøst utvikling] i RN og vi vil gjøre kunngjøringen offisiell på denne tiden, sier Fernando Bezerra. I løpet av presidentvalget og besøket, vil rørledningen fra Alto Oeste i den vestlige delen av RN bli åpnet samtidig.

RN er en av de fire områdene som vil ha en stor nytte pga transponering av elven São Francisco.  Ceará, Pernambuco og Paraíba er andre områder på denne listen.  Arbeidene til prosjektet er delt inn i to områder: Nord og Øst verdiaksen. I tillegg vil framførings trassène få en lengde på  mer enn 500 kilometers lengde. Foreløpig er 43% av arbeidene ferdig utført og sysselsetter for øyeblikket mer enn 4.000 arbeidere. Prediksjon er at MI må ansette ytterlige over 4.000 mennesker i de kommende månedene. Utgangspunktet for totalbudsjettet var på mindre enn R $ 5 milliarder, men prosjektet lidd et tilbakeslag beregningsmessig på hele 80% og i dag lyder anslaget for arbeidet på rundt R $ 8.2 milliarder. Denne verdien vil bli fastslått endelig i neste måned.

Statsråden vet fortsatt ikke hvem som vil bli  siste del-prosjekt operatør. MI mottar stadig forslag fra selskaper som ønsker å delta  byggingen av vann-distribusjonssystemet fra San Francisco og en endelig rapport skal utsendes om dette fra tidlig i mars. For å få vann fra San Francisco, så må RN gjøre endel forberinger av dammer med primære behov. Ifølge Fernando Bezerra, må dammer som Angicos, Pau, Santa Cruz og den flate demningen Armando Ribeiro Gonçalves hente ffrem nye planer som det haster om i år. Sanitær og sanitær prosjekter må også planlegges og statene må regne med et kappløp mot tiden og søke om midler hos den føderale regjeringen for  prosjektene.

En ny fremtid venter  for 12 millioner mennesker i NordØst.

Sertanejo venter på vann fra San Francisco med den samme troen som de som venter på regnvann. Tørke registrert i de siste månedene bare øker håpet fra folk til å se arbeidet snarlig som fullført. Noen av Bushmen/bønder har i det siste opplevet å bli  kastet ut fra sine plantasjer på grunn av tørken og  ender opp med å miste levebrødet til deres familier som arbeidet i arbeidet som representerer en ny fremtid for om lag 12 millioner mennesker i regionen. På prosjektets front av transponering av vann fra elven, kan du finne utrolige historier om menn som forlot døde avlinger, kveg og tok tak i å beskjeftige seg heller med sement, betong og tunge anleggsmaskiner, for å hjelpe til med å få frem vannet så fort som mulig.

I et stort område som ikke bare plages med mangel på vann, men som har en arbeidsledighet på over 30%, så er det opplagt at slike store prosjekter med tusenvis av ansatte  – hjelper mange fattige familier fremover mot et bedre liv. Myndighetene ser også at virkningen er en stor positiv trigger på det ødelagte arbeidsmarkedet i dette enorme området.

Arbeid og vann er en fin kombinasjon – samme hvilket land man snakker om på kloden?