Arkiv

SESAP og IDEMA vil undersøke grunnen til miljøproblemene.

Sesap og Idema vil undersøke årsakene til miljøkatastrofen.

Lag fra Utenriksdepartementet av Idema Iran ankom på  torsdag (7) kommunen Lagoa Nova, 198 kilometer fra Natal, for å undersøke den høye dødeligheten av peixeis-dammen,sammen med SESAP helse . De siste dagene, så ble en stor mengde død fisk funnet på bredden av dammen. Ifølge en veterinær og miljømessige Manager  bosatt i byen, João da Mata Baloch, er muligheten at fisk dødsfallet skyldes for høy saltholdighet i vannet og mangel på oksygen som er  forårsaket av langvarig tørke.

Naldo Santos A lagunen lider også med forurensning forårsaket av dumping av lokal kloakk direkte ut i lagunen.

Ifølge analyse gjort av Idema og Utenriksdepartementet av vannressursene, så er lagunen  klassifisert som super saltvann og derfor er uegnet for menneskelig konsum. Saltholdighet måles ved mengden av salter oppløst i vann og kan øke i tider med tørke, når det er stor fordampning av vann og liten tilførsel av regn. For tiden, i tillegg til høy saltholdighet i vannet lider også innsjøen ved byen også fra forurensning forårsaket av dumping av behandlet kloakk etter en  stabilisering ved bassenger i byen.

Sesap lag og Idema vil nå undersøke området for å yte teknisk støtte til kommunen for en diagnostisering av årsaken til dødsfallet av fisk og forurensinger i det berørte området og anbefale en fjerning og riktig avhending av skrotter av dyr. Ifølge miljø overvåking, Laeticia subcoordenadora Nestor, er en høy fiskedød bekymringsfull på grunn av opphopning av skrotter av dyr langs randen av innsjøen, som kan fremme spredning av bestander av flere andre arter av dyr, som gnagere, snegler og insekter og dermed truer helsen til hele samfunnet.

Ifølge Grace Anderson, vil koordinator av Idema, hvis menneskeskapte forurensning er blitt identifisert, bli pålagt en umiddelbar rengjøring av innsjøen. Blir bekreftet behovet for en rengjøring, vil teamet sende denne beskjeden til  kommunen som vil bli nødt til å komme tilbake med en melding om at en opprydding er blitt utført.

Han forklarer også at fiske-døden ved kvelning oppstår som en naturlige prosess, siden tørken som påvirker kommunen, gjør at det blir mindre vann i  dammen og forårsaker et  lavere oksygen-nivå, noe som vil ta livet av fisken i dammen.

I et intervju med et nettsted for kommunen sa sekretær for miljøet i Lagoa Nova lagunen, José Luiz Neto, at en prøve av dammens vann vil bli sendt for analyse for å bekrefte årsaker av dødeligheten til fisken. Videre forklarte han at et forsøk vil bli gjort til lokal fiske fjerning av all den døde fisken. Under en kampanje i fjor, sa ordfører i Lagoa Nova, João Maria Asuncion, til nettstedet at en gjenopplivingen av den nyskapende dammen, er avhengig av private ressurser da kommunen mangler slike resurser.