Arkiv

ANEEL offentliggjør liste over strømpriser.

ANEEL bekjentgjør liste over rabatterte energi tariffer.

Det nasjonale elektriske energi byrået ANEEL lansert i går en oppdatert liste over bolig maks priser med rabatt bestemmelser av den føderale regjeringen fra den 24 januar. Reduksjoner spenner fra 18% til 25%, litt avhengig av hvilket selskapet. Verdiene inkluderer ikke skatt og andre elementer som er en del av regningen, slik som skatt på sirkulasjon av varer og tjenester (ICMS) og mengden av tillegg til utbygging av den offentlig belysningen.

Doug Dantas i Consumidores,sier at vi  vil få rabatter på fra 18 prosent til 25 prosent, ifølge fastsettelse av loven utstedt av  føderal regjeringen som betyr et avslag i strømprisene.

Reduksjonen er et resultat av renovering av overføring og kraftproduksjon som gikk på å klare et overskudd innen 2015 og derfor en reduksjon av kostnader på regningen. Effekten av reduksjonen er på totalt 20,2%. For privatkunder er det et minimum på 18% reduksjon, men for næringer/industri så kan rabatten kan nå 32%.

De tre konsesjonsinnehaverene med de tre billigste prisene er; elektrisitet selskapet av Amapá (CEA), med R $ 0.197 kWh (reais per kilowattime), Jaguari energiselskap (CPFL Jaguari), med R $ 0,208 kWh og Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo s.a. (Eletropaulo), R $.238 kWh. Forhandlere som har den dyreste kilowattprisen, er elektrisitet selskap med Acre (Eletroacre), med 0.370 kWh, og den nest mest kostbare er Companhia Energética gjøre Maranhão (CEMAR), som tok en prisen av $ 0,366 kWh.

For Cosern, Rio Grande do Norte, er kilowatttimeprisenen R $ 0,29825 kWh og dalende frem til April 21. Fra dagen 22April så vil verdien bli justert på nytt mer eller mindre, avhengig av tariff vurderingsprosessen som vil bli gjort av byrået.

ANEEL gjennomfører årlig rate vurderingsprosessen eller periodiske tariff gjennomgang, som forutsett i konsesjonen og kontrakten og differensiert for hver konsesjonshaver. På datoen for utstedelesen av konsesjonen bør avtalen, godkjent av byrået fokusere på disse prisene redusert og presentert i denne listen.

I Rio Grande do Norte, der lovforslaget ble redusert med 18% for boliger, og i forbruker av høy-spenning med 21.19% fra januar, kan avslaget bli enda lavere. Forslaget, utgitt av ANEEL, er å bruke en gjennomsnittlig rabatt på 0.77% fra April, i staten. Prosentsatsen vil bli stengt etter en klargjøring  av en offentlig høring i mars. Det endelige registeret vil tre i kraft fra dagen 22 April.

NB!   Service: listen med verdier for de forskjellige bolig priser kan fås på ANEEL sin side på Internett på følgende adresse: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=6475&id_area=90