Arkiv

Produksjonen av Cashew nøtter har falt med 70% ifjor.

 

Produksjonen av Cashew nøtter i RN faller brått.

 

Pesten «Mosca Branca» (hvit-pest)  og tørke kan ha redusert produksjon av cashewnøtter i RN med opptil 70% i fjor. Krisen i produksjonen nådde hele nordøst-området og direkte påvirker behandling innen denne industrien. Den største forbrukeren Iracema av denne råvaren i Rio Grande do Norte, som ligger i kommunen São Paulo Potengi, passerte nøtteproduksjonen i seks afrikanske land. Men den brå reduksjonen i forsyning fra de tre største produsentene-Ceará, Piauí og Rio Grande do Norte, har nå tvunget selskapets ansatte til å måtte ta  kollektive ferier (permisjon) på tre til fire måneder av de ansatte i prosesseringsenhetene installert i Potenti São Paulo.

I følge Adriano Abreu i «Amêndoas Nøtter» i det populære Natal-markedet: så har hvite-pest  og tørke, berørt cashew produksjonen i NordØst-Amêndoas sitt populære markedet av nøtter i Natal, med katastrofale følger for markedssituasjonen i NordØst.

Produksjonsenheten måtte nå bare akseptere den oppståtte situasjonen innenfor produksjonen av nøtter i RN. Produksjon og produkttilbud, i fjor og i tidlig i år har mislyktes med i å nå 40% av den årlige gjennomsnittlige produksjonen i Rio Grande do Norte, på en slik måte at selskapet nå ser seg nødt til å importere nøtter fra de afrikanske kultivarene for ikke å måtte stoppe fabrikken helt og si opp de ansatte.

Selskapet, som også har tre andre prosesseringsenheter i staten Ceará, hadde opprinnelig utformet behovet for import av 60 tusen tonn Cashew, men med den forverrede krisen i områdene av dyrking i det brasilianske nordøst endret  man nå denne projeksjonen for kjøp til 100 tusen tonn til landene i Afrika.

«Det er heller ikke utelukket at behovet for å utvide dette kjøpet vil kunne inntreffe. Installert kapasitet på fabrikken behandler 400 000 tonn/år, og den brasilianske produksjonen er 320 tusen tonn. Det vil si at selv om vi var med regulær produksjon i feltet, så ville det være noe behov for import av produktet, «sier landbrukets ingeniør og ansvarlig for kjøp av råstoff hos Iracema, Orion Garcia.

I 2012 mottok selskapet praktisk talt ikke råvarer fra produsenter hos Potiguar indianere. Denne produksjonen som ble forårsaket  spesielt av tørke og svøpen av hvit-pest, var katastrofl selv for småprodusentene i dette området for nøtte-produksjon.

Krisen i den primære sektoren av cashew avlingene, ifølge agronomen, overgår selv andre klimaspørsmål eller påvirkning av skadedyr i kultivarer av Rio Grande do Norte. «Dette er et meget alvorlig proble og, det er skuffende mangel på kontinuitet i en offentlig politikk rettet mot en hjelp til denne produktive sektoren i RN. De siste politikerene har ikke behandlet cashew nøtteproduksjonen som noe viktig for til økonomien i staten, noe som er fullstendig feil. Rio Grande do Norte som var den primære produsenten; er i dag på tredje plass, mister ledelsen til delstaten Piauí i nordøst-regionen, » advarte han. «Men dette er en konstruktiv kritikk, som ikke bare rammer aktiviteten men også konjuktiviteten av denne viktige produksjonen for små bønder og indianere.

Som det er råmaterialet det er, så mister Rio Grande do Norte i spissen også  inntekter fordi eksport-operasjonen er gjort via havnen  Mucuripe Fortaleza (CE) selv om Natal liggermye gunstigere til, men har aldri lagt forholdene gunstig tilrette slik som i Ceara. «Prisen på importerte nøtter er dessuten konkurransedyktig. Enhver forretningsmann ville gjøre en slik operasjon/import hvis han er nødt til å skulle operere i rødt, «sier ingeniøren av Iracema, Orion Garcia. Iracema sysselsetter om lag 400 personer bare i behandlingen ved São Paulo av Potengi, en by med en befolkning på om lag 16 tusen mennesker. Fire enheter har ansatt til sammen 2.200 arbeidstakere i dag.

Problemer påvirker hele produksjonskjeden

Men Iracema Indústria e Comércio av cashewnøtter ikke er det eneste selskapet som er påvirket av mangel på råstoff i Rio Grande do Norte. Ifølge Luiz Gonzaga Costa, nå markedsanalytiker av landbruksvarer for  den nasjonale forsynings selskap (Conab) i RN, så er fallet i produksjonen av nøtter, blitt kraftig forverret med den forverrede tørken og dette gjelder hele  hele produksjonskjeden.

Ifølge analytikeren, så ville en forverring tørken ha ført til at flere fabrikker lukker dørene i del-staten. «Og om ikke lukket så ihvertfall med en redusert produksjon, permitterte ansatte med opp til 50% av deres ledig kapasitet,» sier han. State Department of Agriculture og fiskeri anslår at om lag 150 tusen mennesker nå påvirkes direkte eller indirekte med den fallende produksjon av nøtter  i staten RN. Estimatet, inkluderer ifølge José Simplicius, fungerende sekretær, ikke arbeidskraft ansatt i fabrikker.

Ifølge en undersøkelse av sekretariatet, såkan cashew nøtte produksjonen kan ha falt opptil 70%, bare  i år 2012 bare i Rio Grande do Norte alene. Prosentandelen er mindre bare enn den de registrerte i 1993, da produksjonen falt med 80% på grunn av tørken. Prognosene, sier Luiz Gonzaga, er ikke oppmuntrende. RN, som vanligvis har kommet til å produsere 50 tusen tonn cashewnøtter.

Nå råder bare bunn fortvilelse hos hele produksjonskjeden i delstaten.