Arkiv

Karneval kan også være søppel?

Produksjon av søppel under karnevalet bekymretr de fastboende i Redinha.

Magnus Nascimento og Júlio Merege ønsker seg flere søppelkasser langs stranden i Redinha.

For 15 år siden i Redinha, så opprettet Julius Merege, 38, bevegelsen «Venner ava stranden» å prøve å redusere opphopning av søppel på stranden. De lever og ånder for miljøet og sier at de er hele dagen langs kanten av stranden for å samle avfall som er dumpet der av de badende, turister og kiosk-eiere.

«Arbeidet er permanent, vi snakker hele tiden til folk om problemet og prøver å omvende dem til å rydde opp etter seg og heller kaste avfallet i søppelkassene. Dette er dessverre brassene meget dårlig til, det har vi selv sett – ikke bare langs strendene men også langs gater og torg. Det er ikke noe sjeldent syn å se restene etter et McDonald-måltid, bli kastet ut på fortauet rett foran oss fra en forbipasserende bil.

«Vi har lyst til å forsøke å «belønne» folk med en «kjærlighet på pinne» om de er så greie å dumper søppelet sitt i søppelkassene, men tviler på at det vil ha noen langsiktig effekt, sier han.

Vi gremmes!