Arkiv

Stjålet bil fra 2010 gjenfunnet på en bensinstasjon i Apodi av PRF.

En stjålet bil har blitt gjenfunnet ved en rutinekontroll på en bensinstasjon i Apodi. PRF drev en vanlig rutinekontroll av trafikken, da de kom over et vognkort og en bil som fremviste tegn på manipulering av offentligde dokumenter. (noe som gir fengselstraff i Brasil.

Bilen forsvant mot slutten av 2010 og regnet som tapt eller «slaktet» i det svarte markedet.

Mistanken fra PRF ble vekket da årsmodellen av merket ikke stemte med hva som stod i vognkortet og ved en nøyere undersøkelse var det lett å se at noen hadde tuklet med ett av chassisnummerene, mens et annet som ligger skjult  på bilen ,sladdret om bilens riktige identitet. Bileieren Ricardo Cardoso Machado ble derfor tauet inn til arresten i Apodi.

Biltyverier og tukling med bilens registreringsdokumenter er et voksende problem i Brasil og derfor har myndighetene nylig skjerpet straffen for slik virksomhet. Mange av bilene kommer aldri til rette, da de umiddelbart slaktes i det svarte markedet og selges som deler.