Arkiv

Kaoset på offentlige sykehus fortsetter.

Som vi har vært inne på flere ganger, så er forholden på de offentlige sykehusene i Natal, ikke noe særlig å skrive hjem om. Vi mener med dette ikke å kritisere dem som jobber ved disse sykehusen, men heller staten som gir dem alt for dårlig med plass og alt for små midler til å rutte med.

Overbefolkning vedvarer derfor som før i korridorene i Walfredo Gurgel hospitalet i Natal.

Virkeligheten på innsiden av Walfredo Gurgel endres ikke. Uavhengig av forhandlingene om den fremtidige retningen av sykehuset, så sliter pasienter og lider av en mangel på senger og struktur innen denne enheten. Overbefolkning i korridorene vedvarer og i går var det 99 pasienter som lå ute i sykehusets korridorer. I dette virr-varret , var det flest Ortopedisk pasienter som venter på overføring til 41 andre medisinske enheter. Og det mest bekymringsfulle i denne situasjonen: 32 pasienter som er  i en alvorlig medisinsk tilstand og som fremdeles ventet på en seng i intensivavdelingen (ICU).

Magnus Nascimento  i NOS. sier at korridor-pasientenes virkeligheten endres ikke. Pasienter som lider av en mangel på senger og andre mangler i korridorene, kan ikke regne med noen snarlig bedring dessverre.

For å gjøre saken enda verre, så er viktige sektorer som operasjonsstuen, utvinning centeret, operatør-senteret (CRO) og ICU stadig plaget med at luftkjølingsanlegget og andre visse elektroniske apparater, ikke fungerer som de skal. Dette medfører store ubehag og komplikasjoner for pasientene og legene sier at de er kritiske til hele situasjonen ved det tekniske materiellet på sykehuset som er gammeldags og nedslitt.

Reparasjonen av air-conditionen ved sykehuset er blitt forsøkt reparert, men lider under mangel på kyndige teknikere  som kan finne ut hva som er galt med anlegget som for tiden bare fungerer uten kjøling i sirkulasjons-modus.
Ifølge koordinator ICU, Kairo Gonçalves, er situasjonen i sektoren helt  «utholdelig». » Det sentrale klimaanlegget fungerer ikke, men vi har en annen enhet som fungerer litt bra. For når er det utholdelig. slik som nå, er det helt umulig å arbeide, «forklarte han.

Mens dette pågår, så krangler sykehus myndighetene med myndighetene og har lange og intetsigende møter og konferanser om problemene, uten å komme frem til noen konklusjon.