Arkiv

Nye olje-gass blokker på aukson.

ANP auksjonen på nye 289 olje-blokker som også dekker RN.

 

Med sterk tilstedeværelse fra privat sektor, så holdt det nasjonale byrået av olje, naturgass og biodrivstoff (ANP) i går en pressekonferanse for publikum i Rio. 289 blokker vil inngå  i 11-te runde med budgivning for arealene, den 14 og 15 mai. Den første auksjonen i landet på nesten fem år vil ha minimumsbud på totalt R 627 millioner US-dollar. Hvis alle blokkene blir solgt, så kreves det minimums investeringer på nær 3 milliarder dollar.

Det vil være 123 blokker på land og til sjøs i 166 for 11 sedimentære bassenger, det store flertallet i Nord og nordøst. Foreløpig er innenlandsk produksjon konsentrert nesten utelukkende i Sørøst. «Runden har som en klar intensjon til å desentralisere leting investeringer utover i landet og redusere statlige ulikheter, sier direktør-General av NPA, Magda Chambriard. «Vi håper på en vellykket runde.»

Den minimumsbud (signering bonus) spenner fra R $ 25.000, i tilfelle av en blokk i Sergipe Alagoas bassenget, helt opp til R $ 13.5 millioner, for en en annen ved munningen av Amazonas.

Blant høydepunktene er seks blokker på stort havdyp i Espírito Santo-bassenget, som har potensial til å sammenlignes med de  store amerikanske produsent-områdene i Mexicogolfen. Men mer oppmerksomhet vil vi fortsatt ha i den equatoriale marginen, i området som går fra Amapá til Rio Grande do Norte og her kan man gjerne avsløre en helt ny struktur ved en uutforsket grense av landet, sa Magda. «Du kan ikke forkaste begrepet risiko (iboende til utforskende aktiviteten), men vi er veldig, veldig optimistisk idag.»

Sektoren viser sterk interesse. Minst 20 oljeselskapene var representert på høringen og omtrent 150 selskaper har registrert seg for en workshop som vil bli fremmet til et interessenter. Tilstede var leverandører, konsulenter og representanter for profesjonelle foreninger. Til tilknyttede Office advokat Varma Raj, Rodrigo Fiatkoski, så»så markedet fram til en gjenopptakelse av auksjoner. Selv etter så mange år uten en auksjon, var det klart at Brasil er fortsatt svært attraktiv og «Hot»».

For Foreign Affairs koordinator for den brasilianske Institute of petroleum, naturgass og biodrivstoff (IBP), Flávio Rodrigues, er forventning om oljeselskaper under auksjonen i mai svært store. «Den store perioden uten auksjonen, mer enn fire år, oppretter og forsterker bae denne forventningen. Men er geologien er det som likevel som vil avgjøre lystene til selskapenes vilje til å by på blokkene, «forutsa Executive.