Arkiv

Nytt møte om nye høyspent-linjer i NordØst.

Som vi har nevnt tidligere, så er det store huller og mangler i høyspentnettet her i NordØst.

Derfor gjenopptar NordØst statene studier for  «energi» fra microeconomicske virksomheter.

Representanter fra de fire Northeastern States samletseg i går i Natal for å diskutere installasjonen av kraftlinjer som forbinder  vindparker som står strandet uten mulighet til å ople seg til nettet og det samme gjelder parkene som fortsatt vil bli installert i regionen. Den første linjen som planlegges er linjen fra; João Câmara (RN), Pecém (EC), Luiz Correia (PI) og São Luiz (MA) men også andre høyspentlinjer i andre områder som Sobradinho, Bahia og Minas Gerais. Studier som vil resultere i en ny utformingen av det grunnleggende nettets utformingen og blir nå oppdatert av brasiliansk forening for vindenergi (Abeeólica). Men fortsatt har man ikke bestemt en periode til å starte dette arbeidet.

Ideen vil bli presentert på 8 mars under nationatl forum av Sekretærer for energi saker, i Rio de Janeiro, og på den 20 mars, under møtet av tilsynet med utviklingen av nordøst området (Sudene), i Natal, som skal telle med i henhold til statens økonomisk utvikling under sekretariatet (Sedec), med deltakelse av President Dilma Rousseff. Søkt, sekretær for kommunikasjon for republikken har ennå ikke bekrefte informasjonen. På agendaen til presidenten for tiden, er bare registrert forpliktelser av denne og neste uke.

Sedec erkjenner at prosjektet vil bli dyrt, men fortsatt vet man hvor mye arbeid det vil koste eller hvor store resurser som behøves. «Kanskje en auksjon tenkelig, av et offentlig/privat partnerskap eller direkte fra statskassen (vault av den føderale regjeringen),» mente Roger Marino, sekretær for økonomisk utvikling i RN.

Ideen om de ‘strukturerte’ microeconomiske bedriftene, er gammelt og oppstod etter at etter at vind-kraftselskapene i NordØst annonserte de var snart nødvendige til å gå igjennom prosjekter eller utsette investeringer grunn til mangel på tilstrekkelig overføringslinjer (høyspent) og trafostasjoner. Mangel på linjer som kobler vindparker til det nasjonale nettverket, er hovedsakelig et fenomen som påvirker stater som Bahia og Rio Grande do Norte. Bare RN har mer enn 10 vind-parker som nå venter på tilkobling og dette er jo direkte tåpelig – energimessig.

Ifølge National elektriske systemoperatør, ansvarlig for koordinering og kontroll over driften av generasjonen og overføring av elektrisk energi i det national sammenkoblede system, er det i hele landet ca. 627 MW fra vind-kraftverk som står stille pga tilkoplingsmuligheter  eller mangel på tilkobling. Av dette totale så er hele 333 MW, eller 53.1% av totalen satt på vent i RN.

Maranhão ønsker å unngå denne typen problem. Staten er en av de som hevder at installasjon av ‘linhões’ er livsviktig for landet. De første vindparker i statene, er i henhold til departementet for gruver og energien i Brasil, begynt å bli reist en rekke steder og man ser enda flere med dato planlagt for 2015.  Et selskap som er blant de fire største wind power generatoren i landet og som i januar i år derfor annonserte sin intensjon om å overføre en av fire parker fra installasjon i RN til Maranhão i stedet pga dette.

Overføringen ble gjort av nasjonale elektrisk energi agency (Aneel), som til nedleggelse av problemet, foreløpig ikke svarte om overføringen hadde blitt godkjent. Ifølge Ricardo investerer bioenergi $ 1,2 milliarder i vindkraft i delstaten Maranhão. Rapporten forsøkte å komme i kontakt med President i selskapet, for hvilke detaljer investeringene er gjort i staten, men han gjorde ikke svar på anrop. Selskapet har to parker i drift og fire i installasjon på RN.

Nå må snart myndighetene komme på banen og skjære igjennom dette. Ikke nok medat hundrevis av MegaWatt står still pga manglende overføringslinjer, men nå mister også RN nyinvesteringer pga sendrektighet og mangel på planlegging. Alle med litt IQ i knollen burde forstå at strøm fremdeles overføres i ledninger – selv om det er «vind-energi»?