Arkiv

Minister lover skattefritak for turistbransjen.

Turisme ministeren lover på nytt ytterligere fritak av skatt for bransjen.

 

Arbeidet med å få senket skattebyrden i aktiviteter relatert til den brasilianske turismen, ble på nytt tatt opp som et eget tema i talen til minister for turisme, Gaston Vieira, som signerte en forpliktelse til å arbeide i partnerskap med forsyningskjeden å forbedre konkurranseevnen til brasilianske turisme-apparatet  gjennom å få innfridd nye skattelettelser.

Foreløpig tiltaket ved ;lov 601, inkluderer i saksbehandlingen i represntantenes hus blant annet, at strømforsyningen til hjemmet og fornøyelsesparker på listen over aktiviteter som  dra nytte av skattefritak.

Den siste rapporten fra World Economic Forum er et viktig instrument for påvisning av flaskehalser og offentlige politikkutforminger som fungerer dårlig. Studien analyserer konkurranseevnen til 139 land i forskjellige dimensjoner og posisjoner til Brasil på 52dre plass, er ikke synnerligen noe bra i så måte.

Blant elementene som er analysert er regelverk, forretningsmiljø, infrastruktur og naturressurser.

Videre at turismen som går dårlig, har en lei tendens til å ramme de mest fattige i Brasil og på den måten rammer meget skjevt økonomiskt i dette store landet, som har så store muligheter for en økende turist-bransje?