Arkiv

Hospital Walfredo Gurgel er i overhengende fare.

HWG: situasjon er i en overhengende fare nå.

 

Brannen som drepte 239 mennesker i Rio Grande do Sul er ennå ikke nok til at offentlige myndigheter og selv en del av befolkningen kvier seg til å utvide betenkeligheter om offentlige steders brannsikkerhet, bortsett da fra nattklubber. I Natal så mangler man innsatsregler, eller fremviser en skremmende likegyldighet for at slike branner kan inntreffe i skoler, offentlige kontorer, biblioteker og selv på  sykehus. I tilfelle av Monsignor John Gurgel Hospital. » Så er faren her er nært forestående til enhver tid, det vil si, hvis en ikke snart tar skjeen i en annen hånd. Her kan det fort skje en til enhver tid en dødsulykke eller stor brann-ulykke», sier klassifisert arbeider for sikkerhet ved sykehuset,teknikeren fra sykehuset José dos Santos Oliveira.

Jean Marie Alves sier at i visse områder av Walfredo Gurgel sykehuset så er det steder hvor brannslukkingsapparater mangler total og det er intet annet utstyr tilgjengelig heller.

Ifølge ham så har ikke byggingen av akuttmottaket Clovis Sampson fått montert Automatiske sprinklere, som jobber oppe i bygningen må bruke rømningsveier over takene. Det er hydrants i noen etasjer, men det garanterer ikke at brann-arbeide kan utføres etter planen og på visse områder er det bare kroker  for brannslukkingsapparater, men inget utstyr. I en nødssituasjon åpner dørene dessuten innover, hvilket kan vanskeliggjør evakuering under panikk-situasjoner.

Brannvesenet har registrert utallige brudd på kodene for oppsett av utstyr og manglende opplæring og realistiske øvelser. Et så stort sykehus som HWG bør regelmessig foreta slike øvelser, slik at den dagen den røde hane galer for alvor, så kan man i det minste ha en aning om hva man skal gjøre i gitte situasjoner?

Det er også et underskudd i arbeidsplasser som omhandler sikkerhets teamet på sykehuset. Som José Oliveira er fire teknikere og enda en mer til slikt arbeid som sikkerhets ingeniør er nødvendig. Med stort og smått og flyten blant publikum, så anser man at litt mer enn en tusen mennesker sirkulerer ved sykehuset. Terapeuten Ann Queiroz sier at sykehuset som ble erklært overfylt for tre år siden og hun fikk aldri gå gjennom noen form for trening eller utdanning om sikkerhet. » Vi trenger en mer konstant inspeksjon og også for å veilede de ansatte. Uten dette føler ingen seg trygge her, sier hun.

 

Ifølge pressekontoret av sykehuset var den siste undersøkelsen av brannvesenet i 2010. En rapport ble utarbeidet og levert til State Department of public health (Sesap) og en plan for sykehusets mangler ble satt opp. Men så langt, er bare noe få tiltak satt i verk.

Selv om dette var et offentlig dokument om Hospital Walfredo Gurgel sykehuset, så fikk ikke media direkte tilgang til brannvesen rapporten. Som opplyst med pressekontoret av sykehuset er et anbud for kjøp av nye brannslukkingsapparater innledet. Gassen til huset og husets pumper (som kjører vannet til sprinklere og hydranter) er for tiden ikke i drift.

Hvis ikke det blir gjort noe snart med alle disse manglene ved sykehuset, kan HWG fort befinne seg i en situasjon som er mye verre enn det som skjedde syd i Brasil for litt siden og hvor 239 mennesker mistet livet pga slendrian?