Arkiv

Siget i sirupen!

Siget i sirupen og så sakte tempo!

 

Alle bilførere som er ute i trafikken på to av de viktigste tilgangene av veier til midten av Natal-Salgado Filho Senator aveny og Lacy Tomaz, i områder sør og nord for byen, ser lett henholdsvis store mangler med flyten i trafikken, spesielt i rushtiden, enten om morgenen eller sent på ettermiddagen. Ifølge anslag av føderale motorvei politiet (PRF) reiser ca 100 tusen kjøretøy per dag gjennom BR 101 Syd, på to av filene. Allerede på BR 101 Nord når nå den daglige flyten opp mot 90 tusen biler på to spor.

Emanuel Amaral Pela på BR 101 Nord sirkulerende per dag, sier om lag 90 tusen biler, ifølge estimering av PRFP.

Det er ikke for ingenting at, pr. i dag er transport i et privat kjøretøy i Natal, allerede er synonymt med stor irritasjon, trafikk-stopper og store tap av tid, penger, helse, i tillegg til økt forurensing, ulykker, dødsfall og skader. Et utvalg av PRF/RN, gjort i 2012, viste at, på ved km-103 av BR 101 Syd, nære avkjøsel til flyplassen, reiser et gjennomsnitt på 3.500 kjøretøy per time avsted. Allerede ved km-96, i nærheten av Carrefour, vil flyten av kjøretøy ha økt til nesten 7.000 kjøretøy per time.

Den store skurken i denne historien er veksten i kjøretøy flåten, likevel vurdere man mangelen på en kvalitets offentlig transport bidrar til at folk heler foretrekker å ta sine biler ut fra garasjer å kunne komme tidligere frem slik at du kan levere barn ved skolen, barnehaven eller dra på shopping i sentrum. Ifølge en studie av brasiliansk Institutt for skatteplanlegging (IBPT), er nå bilflåten i RN staten (743,040 kjøretøy), Natal innehar nesten halvparten på 322 tusen biler.

Hvis ikke det snart blir gjort noe vesentlig for å lette trafikk presset i hovedstaden, så er det ikke fotballkampene som folk kommer til å huske fra VM-2014 i fotball i Natal – men alle de helv……. trafikk-korkene?

Vi gremmes.