Arkiv

Lite lystig om arbeidsmarkedet i RN.

Registeret av departementet for arbeidskraft ser en økende turisme arbeidsledighet registrert i RN.

 

År 2013 startet med en tilbakegang i den formelle sysselsetting innen Rio Grande do Norte og handel og tjenester segmentet fortsetter  absolutt å lede an  i å generere nye arbeidsplasser slik som i fjor. Ifølge data fra General Register over sysselsatte og arbeidsledige fra departementet for Arbeiderpartiet og sysselsetting (bur), lukket statistikken på 362 jobber i januar.

«Det lave antall januar skyldtes hovedsakelig lavere aktivitet i turist- og eiendom sektorer, to av de viktigste driverne av tjenestene i dette segmentet. Når det gjelder turisme, har vi gått i hele 2012 året med en advarsel om at mangelen på offentlige investeringer i industrien ville trekke ned aktiviteten, med direkte effekter på handelen og økonomien som sin helhet, «sier President i Fecomercio System RNS, Marcelo Fernandes de Queiroz.

Utsiktene fremover er heller ikke noe å skryte av, med tanke på den ekstremt dårlige situasjonen som RN økonomien befinner seg i for tiden. Egentlig litt skremmende, med tanke på VM-2014 toget som kommer dampende mot oss?