Arkiv

Politiet registrerer fire drap i Stor-Natal på tirsdags-kvelden.

Politiet registrerer fire drap i Stor Natal på tirsdags-kvelden.

Vi tar bare aller hurtigst med at det ble registrert 4 drap i Natal på tirsdagskvelden.

De fire drapene skjedde på kvelden tirsdag (26) i Stor Natal, og offerene var fra 17 år og opp til 29 års alder.

Politiet sier at drapene virker å være relaterte til kriminell virksomhet og da særlig innen for området narkotika omsetning. Flere av drapene bærer preg av ren henrettelse på åpen gate – høyst sannsynlig pga «sen betaling» for leverte varer, mener politiet og at man ønsker å signalisere til markedet at slike sene betalinger, overhode ikke vil bli tolerert.

Det ble også registrert usedvanlig mange skuddvekslinger blant befolkningen i det samme tidsrommet, men disse endte opp med bandasjering og utskrivelse fra akkutt mottagene igjen.