Arkiv

Befolkningen i RN reagerer på alle mordene og drapene.

I RN er det gjennomsnittlig 3,7 drap per dag for tiden.

Det tekniske og vitenskapelige politiet Institute (Itep) registrert 235 drap i Rio Grande do Norte fra 1. januar i år inntil i går, det er 24.50% av det totale registrert i hele år 2012 (959). Det var 102 tilfeller i januar, 118 i februar og mer enn 15 i de første fire dagene i mars. Gjennomsnittet er 3,7 drap per dag, som representerer en økning på 41.76% i forhold til gjennomsnittet registrert i perioden 2012, som var på 2,61 pr.dag.

Tallene er uhyggelige og nå reagerer også mannen i gata og spør myndighetene hvor de tror at dette skal ende?

Opplysningene er gjort tilgjengelig hver dag på nettsiden til sekretariatet for offentlig sikkerhet og sosiale forsvar (Sesed), og ble registrert i rapporten til avisen Tribuna do Norte. Ifølge data fra Itep/RN, var det bare den 9de og 29de januar at det ikke var noen mord. De fleste ofrene er mannlige, i alderen mellom 20 og 30 år. Og drapene er for det meste forårsaket av skytevåpen og skudd.

Den økende dødeligheten forårsaket av voldelige dødsfall, mord, har vært dokumentert gjennom numeriske poster gjennom årene. Mellom 2000 og 2010 var økningen i antall tilfeller 157%, da befolkningsveksten nådde bare 14%.

Offisiell informasjon av Subcoordenadoria av kriminelle statistikker og analyse av Institutt for offentlig sikkerhet og sosial beskyttelse (Sesed) av Rio Grande do Norte, bekrefter også veksten i antall drap i Natal og metropolitan området mellom januar 1 og November 2011 og 26 i samme periode i fjor. Økningen var 17,9% og «bare» 13,8% i hovedstaden. Subcoordenadoria har også gitt ut tallene for Mossoró og i den vestre regionen i denne samme perioden. Dataene registreres i hovedstaden i RN og sammenlignes med Brasil totalt, som i forhold har minsket med 39,7%.

Befolkningen i RN begynner nå å bli «fed up»  av alle lovnadene til myndighetene om å stoppe galskapen, mens statistikkene bare fremviser det motsatte.

Sesed har planer om å lage en avdeling som spesialiserer seg i å undersøke drap, men ingen forsøk på dette har forlatt papiret ennå. Hva hjelper det å få spesialister på drapsetterforskning – var det ikke bedre å heller prøve å hindre drapene i første hand?

MP undersøker nå om det er noe i ryktene at det eksisterer dødsskvadroner som henretter mennesker mot betaling i RN/Natal? Dette gjelder stort sett de kriminelle seg imellom for manglende betalinger for narkotika og tyvegods, men også ren rivalisering om de forskjellige by-områdene i Natal og om hvem som er sjefen her og der på gatene?

En annen ting er alle de illegale våpnene som finnes ute blant de kriminelle og politiet ser ofte ungdom ned i 13 års alder som er bevæpnet med tunge og grove våpen. I de siste 64 dagene, ble 178 pistoler fjernet og beslaglagt fra gatene.

Den store arbeidsløsheten i denne staten er nok helt sikkert en medvirkende årsak til denne stygge utviklingen, da mange har kone og barn + gamle å forsørge og har ofte ikke noen annen utvei enn å begynne som kriminelle og i narko-bransjen – noe annet alternativ eksisterer rett og slett ikke – tenk dere selv inn i en slik situasjon? Man sender ikke sine 13-14 år gamle jenter inn i prostutisjon hvis det hadde vært andre muligheter på bordet. Overlevelsesinstinktet er mye kraftigere enn vi aner og som ikke lider noen nød? Vi tror nok at vi ikke evner å se en slik situasjon engang!

Likevel er vi redde for at dette går den veien høna sparker og det gjør våre brasse venner også. Optimismen har etterhvert veket plassen for bunnløs fortvilelse og pessimisme – dessverre.

Hvor lite blir et menneskeliv verdsatt til – til slutt???

 

 

 

General Commander av militærpoliti, oberst Francisco Canindé de Araújo S