Arkiv

Flytrafikken innenlands bare øker.

FAA publiserer at antallet passasjerer innen Brasil lufttransport for 2012: ligger på 101 millioner passasjerer transportert.

 

Antall passasjerer som ble transportert innen luftfarten innenlands i 2012 overgikk 100-millioners merket. I alt ble 101,354,228 passasjerere registrert  ut på nasjonale og internasjonale flyreiser. Antallet er 9.48% høyere enn det som ble  registrert i 2011, når 92,574,975 passasjerer ble registrert,

 

Dataene som samles inn av National Civil Aviation Agency (Anac) vurdere vanlige luftfart passasjerer og ingen av dem fast ansettelse , betalt og gratis, samt de fra kjørelengde programmer, registrert av brasilianske og utenlandske flyselskap på alle flyplasser i landet.

Innebygd i 2012, ble 9,110,134 passasjerer fraktet ut på internasjonale flyreiser (med opprinnelse i Brasil) og 92,244,094 reiste på innenlands flyreiser. Sammenlignet med data fra 2011, fløy det 304,766 passasjerene mer på internasjonale flyvninger og 8,474,487 mer på innenlands flyreiser.

Mens antall passasjerer som gjennomførte flyreiser, så  vokste også antall klager mottatt fra passasjerer av Anac med 40% i 2012, også i forhold til 2011. I fjor, var manifestasjoner gitt av 14,724 passasjerer (kritikk, klager, bekymringer og komplimenter), tilsvarende 0.015% av de totale passasjerer.