Arkiv

Prisen på diesel går i været.

 

Dyrere diesel vil heve kostnadene for andre produkter.

Den nye 5% økningen i prisen på diesel som oljeraffinerier kunngjorde tirsdag (05) av Petrobras-ledede og analytikere, gjør at selskaper må omregne sine fraktutgifter i landet, både for landbruks og industrielle områder. Første studier av flere institusjoner peker mot prisstigninger som varierer fra 1,25% til 5%, noe som ville bety en full pass-through av økningen. Petrobras har allerede hevet prisen på drivstoff  med 5,4% i slutten av januar.

Økning i diesel gir styrke til en økende inflasjon denne måneden, etter en kort lettelse i februar. De økte kostnadene leder til  økende prisen på landbruksprodukter direkte, pga dyrere  drivstoff til transport og også for mange industrielle produkter.

Uten fordelen av billigere  elektrisk energi og fallende råvare priser, kunne mars indikatorer peke mot et økende pris press, sier økonomer.

I detaljhandel, vil virkningen av økende dieselpris være små og vanskelig å måle, fordi det kommer bygget inn i den totale prisen for varene. Bare direkte en målbar effekten til forbruker vil være en mer robust økning av buss-prisene, utsatt til  i begynnelsen av året. Når de er tillatt, kan de nå være større enn fra først av og vil veie tyngst hovedsakelig på markedene i Sao Paulo og Rio de Janeiro.

Media spekulerer nå om avgiftsdirektoratet vil kompensere for den økede avgiften, ved å sette ned avgiftene til staten? Så vil IKKE skje sier finansministeren til media.

På pumpen, bør prisene stige, i gjennomsnitt, med 4 %.