Arkiv

Bøndene skylder 235 millioner pga tørken i RN.

Faern hevder at bøndene skylder R $ 235 millioner pga tørken.

For å prøve å redde husdyr-produksjonskjeden i  Rio Grande do Norte, har føderasjonen av jordbruk og husdyrhold (FAERN) bedt om en godkjenning av staten og regjeringen for et lån på R $ 235 millioner. I tillegg anslår Faern at R $ 15 millioner i investering som kreves for å installere ferdig alle rør og brønner som allerede er boret i staten. Dette hevder er en del av rapporten utarbeidet av byrået etter utredningen  «portretter av tørke». Dokumentet vil bli levert på mandag til guvernøren Rosalba Ciarlini, men en del av det har allerede blitt presentert for President i lovgivende forsamling (La), Mr Ricardo Motta.

Tidlig på ettermiddagen i går gikk Presidenten i FAERN, José Vieira, etter et møte med  myndighetene, ifølge pressekontoret at  statens lovgivende forsamling, understøtte kravene til de landlige produsenter i RN om tiltak for å sikre overlevelsen av buskaps-flokken i RN fra å bli utryddet av tørke. Denne støtten var garantert med under møtet når Vieira presenterte del-informasjon om rapporten om utredningen av «portretter av tørke».

 

Å lade mer energiske handlinger og med mer produktiv impact, vil FAERN evere en diagnose av dagens situasjon med tørke i staten RN. Dokumentet er ekstrakt av et besøk i perioden fra 22 til 24 februar, i fem kommunene ligger i tre regioner i RN. FAERNs teknikere gikk til å vise egenskaper i områder som;  Lajes, Santana do Matos, Apodi, Pau dos Ferros e Caicó. «Målet er å vise de problemene mannen/bonden  står overfor og reagere  mer. Så langt, alt er gjort så svakt, mens vi lever en blackout for husdyr og landbruk i staten, «sa José Vieira.

Tapene heves hele tiden  urovekkende for tallmaterialet. Tørken har nå vart i 19 måneder og 30% av flokkene av husdyr har blitt utryddet. I oppdretts-næringen  anslår staten sekretariatet for jordbruk, husdyr og fiskeri (SAPE) om en stor 70% nedgang i produksjonen. Det gjør at nesten 500 tusen mennesker er berørt direkte.

Under møtet i går sa Ricardo Motta at i tillegg til å godkjenne garanti-fondet, som et av forslagene anbefaler, vil man også gi prioritet til å støtte forsynings prosjekter som ferdigstillelse av mer enn 800 brønnene som er ferdig boret, men enda ikke blitt installert pga manglende midler. I henhold til Federation, trenger man ca R $ 15 millioner for å gjøre det mulig mulig å installere ferdig alle brønnene som allerede boret av staten og regjeringen. «Når disse forespørslene kommer til myndighetene, så vil man forhåpentligvis arbeide for en endelig  godkjenning,» sa Ricardo Motta.

 

Hvis man vil kunne gjenopprette tapene i buskaps-sektoren, vil FAERN måtte be om et lån på R $ 235 millioner av regjeringen. Ifølge José Vieira, vil dette beløpet omfatte om lag 100 tusen produsenter, små og store. «Husdyr og landbruks sektorer er konkurs i vår stat. Vi trenger penger raskt til å redde det som er igjen av husdyr- flokkene, sier han.

 

Installasjon av brønnene vil bli forsterket

 

Forrige uke, kunngjorde staten regjeringen at det vil doble innsatsen og øke mengden av arbeidere som er involvert i arbeidet med å lage og installasjon av brønner i det indre av Rio Grande do Norte. Foreløpig har regjeringen åtte lag fra to selskaper som arbeider med denne tjenesten. Med besluttsomhet bør det være mulig å få til kontrakter med additiv av flere lag.

 

Prioriteringer for installasjon av brønner er for kommuner som er i nødssituasjon eller har brutt sammen og for de med brønner som vil innbefatte infrastruktur og levering av vann til sivilbefolkningen som samfunnstjeneste.

 

Vann og kloakkanlegg selskapet av Rio Grande do Norte (CAERN) kunngjorde også at de vil investere R $ 111 millioner, gjennom dette året, i arbeiden som omfatter vannforsyning gjennom staten, i henhold til tekniske direktør, Ricardo Varela. «Disse ressursene er nå økonomisk sikret og rørledninger vil kunne bli bygget, subadutoras og utvidelse av eksisterende systemer i ti kommuner,» pekte han ut.

 

Byene som vil motta slike arbeider er: Caicó, Assú, Governador Dix-Sept Rosado, Pendências, Caraúbas, Felipe Guerra, Porto do Mangue, Macau, Guamaré, Jandaíra.

 

EFFEKTEN AV TØRKEN

 

Bskap på 270.000 – mest storfe har bukket under i tørken.

Det er ikke lett å være bonde i RN idag nei.