Arkiv

Nytt om turist-infrastruktur på nettet.

Nye verktøyt gjør det mulig for online overvåking turist infrastruktur arbeider på nettet.

 

Denne informasjonen fra departementet for turisme,er svært relevant og kan brukes i overvåkingen.. Nå er det mulig å overvåke via online overføring, bruken av offentlige midler til turist infrastruktur arbeider. Tilgang til et monitoring system av kontrakter for overføringer (Siacor) mellom staten og samfunn, er et fint verktøy som lar åpenhet ligge utgitt for alle Internett-brukere.

PÅ denne måten vil befolkningen være i stand til å overvåke hvor mye penger som ble brukt ut av prosjekt-mappen og følge den innleid entreprenøren om hva han har mottatt, prosent av arbeid som er utført, og hvorvidt eller ikke det var ansvarlighet i disse summene. I dag, forvalter turisme overføringer til den nette sum av R $ 7.4 milliarder i 18,289 ansettelser, distribuert av 4,430 kommuner. I denne boken/mappen, er alle eksisterende kontrakter oppgitt, enten de er kansellert eller fullført.

 

Programmet ble utviklet av Executive Secretary av departementets servere i 2011, i utgangspunktet for å få en mer systemisk kontroll av arbeider. Først bare for interne kontroller somomhandlet Siacor sine overføringer, men nå tar sikte på å lette på sløret  esennsiell kommunikasjon av departementet for turisme med statlige og lokale myndigheter og arvtakere av investeringer.

 

Overvåking programmet ble introdusert i juni i fjor avl President Dilma Rousseff, som også bestilte implementering for andre departementer, i en felles drift av turisme aspektet og det sivile huset. Det neste som vil bli offentliggjort er kontrakter ut til offentligheten, er omhandling innen, sport og kultur. Koblingen til nettstedet er;

http://repasse.mtur.gov.br/consulta/Siacor