Arkiv

En brasiliansk turist bruker R 192,79 pr. dag i snitt i RN.

Brasilianske turister bruker R $ 192,79 per dag i RN.

En undersøkelse som nylig fullført av forskning og utvikling Institute of Commerce (IPDC) knyttet til Fecomércio RN, viser at flertallet av turister som besøker Rio Grande do Norte kommer fra Sao Paulo, består av menn, embetsmenn eller pensjonert, gift og alderen mellom 36 og 50 år. Dette er gjerne turister som reiser med familien og tilbringer i snitt 10 dager i RN. Den gjennomsnittlige daglige utgift som personen bruker  i staten, ble anslått til omlag R $ 192,79 for brasilianske turister.
Forskning viser at 50,9% av turister er menn, hovedsakelig innbyggerne i sørøstregionen av Brasil. São Paulo (30,4%) og Rio de Janeiro (11,6%) er de største gruppene av turister, etterfulgt av Minas Gerais (8.2%) og Federal District, med 7,7%.

De fleste av de spurte, så var 26,9% i alderen mellom 36 og 50 år, hovedsakelig de med høyere utdanning (43.9%), og som har som hovedbeskjeftigelse embetsmann (19,9%), pensjonert/pensjonist (14.2%), landbruket økonom (10,7%) og liberale professional (9.5%). Blant de som ble intervjuet, var 57,5%  gift og har en tendens til å reise sammen med  familien (74.8%). Om lag en tredel (32.8%) av de reisende hadde en så høy månedlig inntekt som på R $ 3 tusen og opp til R $ 6 tusen.

Gjennomsnittlig tid på varighet i byen var på 10 dager, en periode der utgifter (inkludert overnatting, måltider og kjøp) utgjorde, på gjennomsnittet, R 192,79  pr. person for de nasjonale turister.

Utlendinger (gringos)

Rapporten fra IPDC Fecomércio viste også at utenlandske turister forbrukte totalt, i gjennomsnitt $ 7,254.15, på sitt opphold som var i snitt  var 14 dager, mest i grupper på to personer. Dermed ble den gjennomsnittlige daglige utgiften per person for gringos $ 259,08.

 

Sammenlignet med andre undersøkelsesdata, holdt i begynnelsen av 2012, så viste tallene bare en liten endring.

Prisene i byen har blitt vurdert som normal av de fleste reisende,  (58,6%). Andre 35.9% har vurdert prisene som høye.

Da spurte om hva de mest misfornøyd turistene mislikte, vises det til offentlige rengjøring,med 29%, etterfulgt av byens dårlige infrastruktur (19,9%). Selv til ogmed da,så sa  74.8 prosent av turistene at de kunne tenke seg å reise tilbake til Natal og hele 93,6 % ville anbefale byen til venner og familie!!!!

«Denne undersøkelsen tjener som et sjømerke for alle av oss, gründere, handel, tjenester og turisme. Med denne informasjonen tilbudt spesielt de relatert til kvaliteten på infrastruktur og tjenester til turister, vi kan forbedre oss selv mye i våre virksomheter og la regjeringen starte arbeider som kan gjøre vår tilstand enda mer attraktivt som reisemål. Det er aldri dumt å huske at en sterke turisme er nøkkelen til en sterk  handel og også for å styrke vår økonomi, «sier President Fecomercio System RNS, Marcelo Queiroz.

Undersøkelsen ble gjort mellom 400 turister mellom 16 mai og 21 januar og har feilmarginen på 4,5 prosentpoeng opp eller ned, med 95% på en konfidensiell  indeks.