Arkiv

Rådhuset vil gjenoppta dreneringsprogrammet i Natal.

Rådhuset vil gjenoppta drenerings programmet i Natal.

 

Som dere kanskje vet, så er Natal omtrent den eneste storbyen i Brasil, som er uten et gråvann (regnvann) system helt fra sin opprinnelse. Dette fører til store ødeleggelser og mang kostnader for byen pga at vannet samler seg i store dammer og tjern når det har regnet kraftig over en tid. Dette er jo logisk for den eneste veien vannet kan ta er ned gjennom grunnen og det vil alltid ta sin tid. (sanden) Enkelte steder ser man vanndybder på opptil 2,5 m i gater og da kan ikke engang store lastebiler eller busser komme frem.

Rådhuset har derfor sett igjennom planene som foreligger pr. dags dato om dreneringen i hovedstaden og vil igjennom Caixa Economica (den statlige investeringsbanken i Brasil) ha et møte med sekretærer, representanter for departementene av kultur og byer og med teamet fra Caixa Econômica, forsøke på nytt en gjenopptakelse av arbeidene med dreneringen i hovedstaden.

Prosjektet, på om lag R $ 117 millioner, ble designet og startet av den forrige administrasjonen av Carlos Eduardo, og var de tidligste alle arbeider under vekst akselerasjon programmet (PAC 1)  i Brasil. Det Ble stoppet i 2010, da det var 81.73% fullført.

Motstykket av kommunale administrasjonen vil være finansielle ressurser som tilbys, kan tilsvare å bygge i en grunnskole, hvis arbeid har blitt igangsatt, og vil koste r $ 3,6 millioner.
Caern vil også sørge for at hele sanitær og bygging av et vannbehandlingsanlegg i nabolaget startes til desember. Prefekturet arbeider nå for å gjenoppta fastlåste arbeid i nabolaget til Redinha. Arbeidene ble startet i 2007, og også stoppet i 2010, da det var 52.40% fullført.