Arkiv

Prediksjon; Høyere temparatur og mindre vann.

En farlig kombinasjon i RN, med høyere temparatur og mindre med vann.

Det metropolitiske området rundt Natal, vil kanskje ikke klare å møte behovet for vann etter år 2040, hvis den gjennomsnittlige temperaturen i regionen øker i samme takt som nå. Økning i befolkningen og den påfølgende økningen i vannforbruket vil også bidra til en kommende vann-mangel. Veksten i flåten av motorvogner og utslipp av exhaust forurensning derav som drivhus-gass, kan også øke den gjennomsnittlige temperaturen, som fører til flere luftveissykdommer og hjerte sykdommer vil øke fortsatt. I årene 1960 og til 2012, så har temperaturen økt med 2 ° C, et tall som blir vurdert SOM MEGET HØYT, vurdert av klima eksperter. I tillegg til værforhold bidra til eiendomsmegler-boom og dårlig renovasjon til uordnede vannforbruk og økt forurensning.
Temperaturen har steget 2 grader

Det metropolitiske området Natal kan ikke være stand til å møte deres behov for vannforsyning etter år 2040, hvis den gjennomsnittlige temperaturen i regionen øker i samme farlige takt.. Opplysningene er fra en studie gjort av agricultural research Corporation Rio Grande do Norte (Emparn), basert på den gjennomsnittlige strømforbruket og også i projeksjon av befolkningsvekst i årene som kommer. Høye temperaturer intensiverer fenomenet av fordampning av vann fra reservoarene, noe som gjør at de ikke kan fylles opp med vann i en tilfredsstillende grad for forbrukernes etterspørsel. Uansett hvilken måte man velger for å få nytt vann i reservoarene, ville det være helt nødvendig å vende seg mot det indre av staten RN.

 

Værmannen Gilmar Bristot, som signerte forskningen, sa studien ble utviklet fra det daglige forbruket per person i det metropolitiske området (220 liter per dag) og prosjektering av befolkningens økning  i regionen for de neste tiårene basert på vekst introdusert i de siste tidligere tiårene (23,6%), og bli linket mot vanntemperaturen og kapasiteten til hver av byene. «Linking være varianter som gjør at vi  kommer frem til resultatet,» påpekte han. Bristot laget også beregninger for denne perioden med nye gjennomsnittlige temperaturøkninger på 2 ° C i det metropolitiske området. På denne måten, ville det ifølge studien, vann kapasiteten være tilstrekkelig til å kunne levere vann frem til 2060. Emparns data indikerer at foreløpig storbyområdet forbruker 3,24 kubikkmeter per sekund med vann, men produserer 25.06 kubikkmeter per sekund. Med en oppvarming av 2 º c og befolkningsøkningen, ville det være duket for problemer med vannforsyningen. Produksjonen vil falle til 10m³/s, for et forbruk av 11 m 3/s. Disse tallene viser at problemer er på vei.

 

Moises Santos e Silva, bekreftet at de stigende temperaturene er en trend i hele verden, på grunn av prosessen med dannelsen av de urbane varme-øyene. Dette fenomenet er preget av økningen i temperaturen på grunn av en endring av jordforholdene og det naturlige landskapet, gjennom flere bygninger og mindre trær og grøntområder, for eksempel. Claudio Moises sa at en økt gjennomsnittstemperatur på 2 ° C er blitt observert i Natal mellom 1960 og 2010 fra 25 ° C til 27 ° c i snitt. «Jeg er fra Para og har bodd i Natal i tre år. Jeg har aldri sett så mange bygninger bli bygget på så så kort tid i en by. Dette kommer til en pris for miljøet, og det er nettopp det raportene viser. Professoren sier at økning på 2 º c gjennomsnittlig temperatur er alt for for høy. «Dette betyr at byen blir et alt for varmt sted å være, fordi den har mistet de minst oppvarmede områder (trær,skygge,gress) som sørget for å holde temparaturen nede og overlappet hot-spottene». Han kritiserte som studie utført av Emparn på punktet med et perspektiv som i tilfelle av at temperaturen stiger, så er det en tendens til å redusere vann kapasiteten i området.

 

Vi har allerede fått varme «julegaver» i form av hot-spot-øyer i Natal, som er et kjent fenomen i urbane områder som blir forårsaket avmye ny asfaltering og samtidig fjerning av trær og skyggefulle grøntområder til fordel for blokk bebyggelse i en region over en annen, som et resultat får man en endring av jord og landskap når man bygger byer. Ifølge professor Claudio Moises Santos e Silva, vil en oppvarming skje fordi delen av solenergi som når en overflate som inneholder sideelver og vegetasjon, brukes for vann til svette for en fordampning, som er en måte å senke temparaturen på. Fjerner man fuktighet fra et område, så vil temparaturen uvergelig begynne å stige, så ingen vann øker bare  energien i solens stråler og legger tilrette for en oppvarming av luften og øker temperaturen på stedet. «Fjerning av stedegen vegetasjon og vann forårsaker alltid en endring i energibalanse, som gir en økende temperatur,» forklarte professoren.

Når man snakker med befolkningen i Natal, så opplever man å høre at dette med økende varme og lite vann er noe som er kommet i de 10-15 siste årene? Men like forbannet kan de altså stå å spyle fortauet utenfor huset sitt en trekvarters tid og vaske bilen sin flere ganger i uken innfor gjerdet sitt.

Greit nok at de betaler for dette vannet – men når det ikke finnes noe mere vann å betale for – – – hva da?

Vi gremmes!