Arkiv

IBAMA leter etter trygge habitater.

 

Ibama gjør søk etter trygge habitater.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) er på jakt etter områder til å løslate ville dyr i Rio Grande do Norte. Ved juletider var det ikke mer plass for beslaglagte ville dyr i Natal. Det er nå 148 ville dyr inne i burene. Man leter nå etter områder hvor man kan sette disse dyrene ut i det fri på nytt. Disse dyrene er beslaglagt av IBAMA og man ønsker nå å få dem ut i naturen på nytt. Foreløpig har man brukt vennligsinnede nabo-stater til å slippe disse dyrene fri, men nå øker behovet så fort at RN må finne nye områder innenfor sitt eget territorium.

«Det er veldig dyrt å fore innfangede dyr som sitter i bur og meget arbeidskrevende for teknikere og ikke minst anstrengende for dyrene», oppsummerer Kerry Grande, Ibamas miljømessige analytiker og koordinator for feltet av undersøkelse av områder for å kunne løslate i. Han har ikke presise tall på utgifter, men sa at «en transport til Mato Grosso varer tre dager. For fugler, for eksempel så  ønsker vi å finne områder her i staten til å unngå ubehageligheter for dyrene med disse anstrengende reisene».

 

Fortsatt er ifølge Airton,  papegøyer i størst antall (110) blant dyrene beslaglagt, etterfulgt av aper (28) og store Ara papegøyer (10). «Søk av Ibama er gjort i 2011, men for øyeblikket er vi i prospektering for å finne steder der det er hovedsakelig frittlevende papegøyer i Rio Grande do Norte. Når vi finner disse dyrene som lever fritt i sitt habitat, så vil vi ha mere sikkerhet  at de utsatte dyrene igjen får det bra, sier analytikeren.

I tilfelle av fugler er det allerede noen områder av bestemt egenskaper som er godkjent  av Ibama til å kunne å løslate i. «Det store problemet er  papegøyer. Vi kan ikke slippe dem hvor som helst. De må ha god mat i overflod, vegetasjon for å gjemme seg og søke ly i, sier han. Det aktive søket gjennom ulike regioner av staten, fjellområdene til innlandet til seridó området. Bestemte områder eller regioner vil ikke kunne brukes pga problemer med å tiltrekke seg  jegere og ville dyr smuglere. Når man har  identifisert de ideelle stedene for å frigjøre dyrene, vil Ibama opprette en slags pakt eller avtale med grunneier, og vil beholde plasseringen konfidensiell og hemmelig.

Plasseringen ut i nye områder til å løslate ville dyr i Brasil, vil hjelpe Ibama å tømme de eksisterende overfylte burene i hovedkvarterene til organisasjonen rundt omkring. Ibama må også ansette flere medarbeidere til å arbeide i struktur overvåking. «Men hvis vi ikke endrer kulturen/atityden innen befolkningen, så vil vi aldri kunne være nok folk til å overvåke. Etter mitt syn er problemet ikke mangel på områder, men kulturen som at folk absolutt må ha fugler i bur, «avslutter hun.

FRIHET

Før man slipper dyrene ut igjen, så utfører Ibama en slags trening. De trenger, for eksempel en ny opplæring i hvordan å skaffe seg mat i sitt nye økosystem og derfor mate dem litt i området de blir utsatt. Gratis er  det fri livet, en stor  forskjell fra livet i fangenskap. Til hjelp til forøkelse, så prøver man  å slippe dyrene vanligvis i par, «ett maskulint og ett feminint individ sammen, «sa Kerry.

Er det noe flottere enn et villt dyreliv her på kloden da?