Arkiv

Spesial gruppe vil undersøke alle henrettelsene på åpen gate i Natal.

Task force vil undersøke henrettelser i Natal.

Utførelsen av forbrytelser har nå antatt banale former: to eller tre mistenkte kommer i en uidentifisert bil eller motorsykkel, stopper en person på åpen gate og skyter offeret rett ned så det dør. Denne typen drap, vanligvis motivert av kalenderdager og manglende betaling for narkotika eller andre grove kriminelle handlinger, vil nå bli etterforsket med større nøyaktighet. Dette lover Utenriksdepartementet av offentlig sikkerhet (Sesed), som i går opprettet en arbeidsgruppe dedikert til å løse denne typen forekomster av ulta-vold, spesielt aktiviteter som omhandler utryddelse innen grupper. Omtrent 80 agenter vil være involvert i operasjoner, som vil stole på operasjonell støtte fra spesialoperasjoner som bataljonen (BOPE), egen Intelligence Center Sesed og kjerner i sivile og militære politi intelligens sine kretser.
Etableringen av task force er direkte relatert til økningen i antall drap i de siste årene, hovedsakelig i kommunene rundt det metropolitiske området Natal. Offisiell informasjon av Subcoordenadoria av statistikk og kriminelle analyse avslører at den gjennomsnittlige veksten er på 17,9% av drap i hovedstaden, og 13,8% i fra 2011 og til 2012 i Stor-Natal. I fjor, registrerte det tekniske og vitenskapelige politiet Institute (Itep) hele 959 mord. I år frem til dags dato har man allerede registrerert omtrent 25% av totalen for året. Som om ikkedet er nok forekomster, så mangler det ofte avklaring av tilfellene. Politistasjonen spesialisert i drap (Dehom), for eksempel, har for tiden mer enn 300 forespørsler under etterforsking og er massivt overarbeidet.

Undersøkelser, som normalt aldri kommer til å bli offentliggjort, med task force vil være delegert teamet til Sheila Freitas, som koordinerer også politistasjonene som er spesialisert og gransker og bekjemper organisert kriminalitet (Deicor). Har søkt om å få legge lokk på opplysningene om operasjonen, slik at strategien blir untatt offentlighet. Security Secretary, Doug da Rocha, kommenterte at arbeidet innebærer innsatsen til ulike offentlige sikkerhetsagenter. «I en slik task force, vil hver og en ha en definert egen rolle om offiserer, registrarer og representant innenfor selve militærpolitiet. Det er ikke et spørsmål om viderekobling her, militærpolitiet vil ikke undersøke forbrytelser tillagt task-force.. De vil kun bli bedt om assistanse  når det er nødvendig innenfor mistilpassede  høy risikoområder, «forklarte innehaver av Sesed.

I et intervju publisert i avisen Tribuna do Norte den 9 mars,  innrømmet sekretæren eksistensen av utryddelse grupper som opptrer i stor Natal og at man også ser en deltakelse av det sivile og militære politiet i disse kriminelle organisasjonene. Ifølge sekretær, er det økende antallet drap, i tillegg til et «modus operandi» som utpeker mordere innenfor denne triste utviklingen.

I fjor, så døde hele 325 unge mennesker inntil 21 år i hovedstaden som ofre for kriminaliteten til disse «mord skvadronene» sine ytelsesegenskaper. «Disse forbrytelsene kan ikke katalogiseres som ran, eller forbrytelser av lidenskap/sjalusi. Vi vil betegne disse kreftene som rene døds-skvadroner som dreper på bestilling og mot kontant betaling, konkluderte»Ricky.

Vi grøsser ned over ryggen over utviklingen i «Solskinnsbyen». Brunfargen blir like fin som før – men skyggene blir lengre og farligere dessverre.