Arkiv

Natal`s visjoner for fremtiden.

«Natal`s visjoner for fremtiden.»

Den urbane Natal påvirkningen, skjer gjennom en endring som er forårsaket av en indusering i endringer i plass og arealbruk. Påstanden kommer fra arkitekten João Mauricio Fernandes de Miranda. Forfatter av mer enn to hundre visjoner under utheving av bygningene på Campus kapellet UFRN, Barão do Rio Branco og bygge til folkebiblioteket Câmara Cascudo, João Maurício avslører at det er nødvendig å revurdere den territorielle okkupasjonen av byggemetodene i hovedstaden. For dette formål, trenger, regjeringen for eksempel fremme endring av bygninger som i dag gjelder en stor befolkning i bevegelse. I dette intervjuet med  avisen Tribuna do Norte, så utdyper arkitekten og byplanleggeren sine visjoner om mangel på planlegging for transitt og trafikk i hovedstaden.

Adriano Abreu João bekrefter at den urbane utvikling av Natal trenger å måtte gå mot Sør, men dette krever en dyktig planlegging

I 1999, da feiret Natal sitt  400 års jubileum og han lanserte boken om den urbane utviklingen av Natal i de siste 400 år. Hvor har Natal gått siden den gang?

Hva er det store manglet med planleggingen av byen idag?

Savnet til en adressert studie med en mer nøyaktig tilrettelegging av de urbane områdene i byen.  Det er ikke nok å stappe et team, inn i et helikopter, fly over byen for en halv time og neste dag å presentere et prosjekt. Planleggeren må leve med  byen, observere hva som skjer, trender som byen har og vil få. Vi må handle før, og ikke etter at dette palliativ skjer. Dette er hva jeg kaller fornuftig planlegging, resten er tilrettelagt igjennom planlegnings-lovgivningen i byen.

Mangel på planlegging…

Lovene er kaotiske for tiden og det ender opp med å generere hva?

Dette kaoset som vi nå opplever bevirker at vi har ikke lenger den fysiske plassen for fotgjenger. I dag er prioriteten lagt på bilen og man savner brede fortau, men det er ingen fortau.

Du tror ikke at arbeidet for urban mobilitet som vil oppstå med ankomsten av VM -2014 kan endre tilbake, på en måte, dette bildet?

Jeg er ikke kjent med prosjektene derom,  har aldri sett noe. Jeg hører bare om dem. Jeg har ikke sett publisert eller sett en offentlig høring om disse, for tingene skjer liksom ikke. Tror ikke på noen økende mobilitet fordi det vil være en World Cup i 2014. Dette er svært alvorlig og man må handle på rett sett, ta ned en stadion, bygge en annen fordi en ekstern organisasjon som FIFA krevde dette?

Tror du det er et levedyktig prosjekt som reform av Roberto Freire f.eks.?

Det er lett å presentere vakker design. På datamaskinen kan man gjøre mirakler. Jeg vil heller vite om de har den evnen til å bygge dette prosjektet som er programmert. Jeg er ikke defeatist men jeg er mere tilhenger av det gamle uttrykket til natalenserene som sier; Jeg skal tro på det, når jeg kan ta på det! Dette er intelligent tale som har oppstått av mislykkede prosjekter opp igjennom tidene. I Natal er det vanlig med løfter, men det blir  intet gjort dessverre.

Det er et annet problem i Natal som også synes å ha ingen åpenbar løsning. Dette er det urbane tomrom. (områder som ligger ubrukt pga spekulering) Hva synes du om dette?

Du trenger en ny lovgivning mot dette, for her snakker vi om spekulasjoner. Personen som eier land som er med nede på bakke-nivå og venter på den hele infrastrukturen som ble gjort av regjeringen som: vann, kloakk, planering, energi. Det er et bidrag, som det er tatt ut skatt på fra den eieren som venter med å bygge ut. Hvis du hadde en lovgivning til å kunne beskatte dette landet som ligger brakk pga av manglende bruk, så skulle noe måtte skje. Men jeg vet ikke noe om lovgivning dessverre.

Veldig mange hull i en aldrende gammeldags lovgivning, er full av smutthull for meglere, advokater og spekulanter og stapper penger i lommer som er allerede velfyllte fra før av. Et helt sett med nye moderne lover skulle kunne  ha gjort vei i vellinga – bokstavelig talt – men Natal har alt for mange tradisjoner som vil motvirke en slik utvikling og man gjør alt på gamlemåten; dyrt, langsomt og lite urbant for befolkningen.