Arkiv

Entrepenør mangler registrering hos CREA.

Entrepenør er ikke godkjent hos CREA.

Entreprenøren hos  CRAL konstruksjoner og ventures, ansvarlig for gjennomføring av bygningen og strukturen som delvis styrtet sammen sist mandag (25), truer nå sikkerheten til innbyggerne i tre nærliggende hus i Rua Estrela do Mar, i condominioet  Alagamar, i Ponta Negra, har ingen kraft av en juridisk person registrert i Regional Council of engineering og agronomi (CREA-RN). Arbeidet hadde også ingen ansvarlig ingeniør.

Santos O junior fra brannvesenet har advart om følgene hvis man ikke følger den mottatt rapporten om årsakene av problemet og løsningen til det samme.

Informasjonen er kommet fra Devesh Madruga, leder for inspeksjon av CREA. Ifølge Luiz Carlos, er på fredag (23), blitt varslet av selskapet om manglende registrering.

Hvis selskapet ikke klarer å overholde kravet i CREA-RN varslingen, så vil dette bli forvandlet til en bot på R $ 1,589.00. Luiz Carlos Madruga forklarte at om ikke byggefirmaet er offentlig registrert som en juridisk enhet i CREA-RN, vil arbeidet bli ansett som utført uten en ingeniør ansvarlig for å registrere notateter for det tekniske ansvar (ART), som definerer til lovlige formål og som er ansvarlige teknikere ved bedriften.

Hjemløse familier venter fortsatt på omplasseringen av CRAL.

SEMURB finner ikke at de har gitt noen arbeidstillatelse for dette prosjektet.

Luiz Carlos sa at CREA-RN har heller ikke muligheter til å kunne evaluere eller varsle om den tekniske kvaliteten på arbeidet og varsle om at det er utført av noen profesjonelle, fordi det mangler en teknisk leder. Forbudet mot bygningen som nå er truet av totalt kollaps og truer tre nærliggende hus vil bare kunne bli opphevet når det sendes til brannvesenet en teknisk rapport om årsakene til ulykken, sa løytnant Daniel Jr, som fungerte som leder inspeksjons området.

Løytnanten sa at brannvesenet ikke har makt til å stoppe alle byggverk, men forbudet kan utferdes når bygningen setter i fare sikkerheten til enkeltpersoner og eiendommer.

Fenrik, entreprenør av arbeidet skal ansette en dyktig ingeniør og aktivert for å utarbeide denne rapporten, det vil si om det vil være nødvendig å rive resten bygningen, med implosjon (sprengning), eller hvis det kan gjøres shoring og konstruktiv fjerning av  materialet bli gjort gradvis. Denne ekspert rapporten vil si hva som må gjøres med hensyn til selve strukturen, sa han.