Arkiv

Buggy ødeleggelser i miljøet.

I miljøvernområdet (APA) Bonfim-Guaraíra, og Morro do Navio, også kalt for Morro Vermelho, i sanddynene som tilhører kommunen Nísia Floresta, så gjennomgår nå området en prosess med degradering pga av buggy drivere og rally. Bestyrer av TFO Bansal-Guaraíra ved Institutt for bærekraftig utvikling og miljø RNS (Idema), Fábio de Valderrama Silva, bekreftet at det er mottatt flere klager av situasjonen i forrige uke. Til tross for rapporter viser at slike praksiser i området er forbudt, så innrømmet APA-Manager at det er en forvaltningsplan for regionen som strengt reguleer slik sport.

Den lokale Barboza No, sier at sporene av rally og «boogies» er meget synlig på ulike punkter av den lokale dunasen og i sand dynene.

Fábio de Valencia Silva rapporterte at det administrerende rådet for TFO Bansal-Guaraíra vil ha et møte i april måned 16, på 09:00, i auditoriet på Ecoposto B.B., i Nísia Floresta, å forsterke og håndtere forvaltningsplanen. Foreløpig i så måte, vil vi identifisere hvilke plasseringer der sporene kan legges  på en slik måte som å minimere innvirkningen på miljøet i området. Det er steder som er mer følsomme enn andre, forklarte han. Alle aktiviteter i dette området er meldepliktig til  APA Bansal-Guaraíra og har ikke gjort en studie for å definere den økologiske og økonomiske retningen for områder som kan brukes på en slik måte som til å minimere innvirkningen på området. Av denne grunn, må ifølge Fabio de Vasconcelos Silva, alle aktiviteter heretter være rapportert til og godkjent av Idema og administrere Rådet for TFO.

Folk kjører villmanns rally her stadig vekk og under overvåkingen kom jeg over en bedrift som gjør turer med store tunge kraftige firhjulinger. Disse turene er særdeles ulovlig, sa han. Arrangørene av slike turer og rally med utøvere som blir overrasket av det miljømessige politiet i dette området vil bli gjenstand for strafferettslige sanksjoner. Om ikke tilstandene bedrer seg, så får vi begynne å beslaglegge kjøretøyene til fordel for statskassen og se om ikke det vil hjelpe, sier leder av TFO?.

Situasjonen om en forverring innen miljøvern i området er også bekreftet i rapporten av forskere som var på befaring i området for å identifisere et konkret landemerke som ville ha historisk betydning. For å undersøke selve objektet, som kunne ha blitt brukt  som et grunnlag for bruk av en brasiliansk hærens militære utstyr under andre VERDENSKRIG, funnet journalist og medlem av den historiske og geografiske Institute av RN (IHG-RN) Luiz Gonzaga Cortez, forsker og forfatter Rostand Mann fant man mange forskjellige stygge spor av buggy-dekk som forsøplet området.
Myndighetene i Nord-Øst begynner nå å se seg alvorlig lei av all ulovlig bilkjøring i strandsonen og ikke minst en masse ulovlig kjøring i dunaser og sandyner  med såkalte buggy biler. Noe som ødelegger hele miljøet for skjeldne utryddingstruede planter og dyr som det har tatt århundrer å bygge opp. Man har nedsatt kommitèr som skal sette strengere nye lover og forordringer for all slags kjøring av denne typen og ser ikke bort fra at man må ta til med hard-hanskene og rett og slett beslaglegge kjøretøyene som blir tatt – være seg om det er eieren eller andre som kjører bilene og så selge disse på auksjon til inntekt for staten.