Arkiv

SELIC har liten innvirkning på hvermannsen`s kreditter.

SELIC (styrings renten) har mindre innvirkning på forbruker enn antatt.

Effekten av økningen i den grunnleggende renten, SELIC, på bekostning av kreditten kan ikke bli videreført til forbrukerne. Vurderingen kommer fra administrerende direktør og koordinator for økonomiske studier av den nasjonale foreningen av finans ledere, administrasjon og regnskap (Anefac), Miguel Jose Ribeiro de Oliveira.

 

På onsdag (17) annonserte pengepolitikkens Committee (Copom) at Central Banken øker styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i SELIC til 7,5% i året. SELIC fungerer som referanse for de andre markedsrentene.

 

Ifølge beregninger av Anefac, kan SELIC forårsake en høyning på  0.02% andel punkt økning i renter og kreditt operasjoner. I tilfelle av lån som tilbys i handel, skulle økningen innebære en økning fra 4%  til 4.02%, per måned.

Ricky Dantas sier at høyningen som ble gjort siste uke, er en strategi for å lindre inflasjonen i Brasil.

 

Imidlertid tror ikke Anefac`s direktør at en slik økning vil bli gitt videre til finansinstitusjoners kunder fordi renter, til tross for å ha gått gjennom prosessen med reduksjon nylig, er fortsatt høy.

Dessuten,  nevnte han at delinquencies, kontoer med nesten 30% rente, har en tendens til å falle med forbedring i økonomiske ytelsen i året 2012, som vokste med 0,9%.

For i år har det finansielle markedet utstedt et varsel for en vekst i økonomien på 3%, noe som bør føre til flere sysselsatte og bedre inntekter generellt, med dette som standard.

 

En annen faktor som er sitert av Anefac`s direktør er at den største konkurransen mellom finansinstitusjoner bidrar også til at det blir ingen økning av interesse for forbrukere.

Men ifølge Oliveira, påfølgende topp hos  SELIC, sier  at dette er direkte til forbrukerne, selv om det er ingen forventning for betydelig økning i kostnadene av kredittene. Anefac forventer en økning på 0,25 prosent punkter av høyning i SELIC raten iår.

 

SELIC raten startet en prosess med sin reduksjon i 2011. Grunnleggende renter begynte da å falle på slutten av August 2011, som nå ble  redusert fra 12,5% til 12% per år og beholdt trenden med fallende bane til oktober i fjor, da det gikk fra 7,5% til 7.25% per år. I de tre følgende møtene fra november 2012, besluttet man i januar og februar dette året at Copom valgte å holde den grunnleggende renten på 7.25% per år, men på onsdag hevet altså Copom SELIC renten til  7,5%.